Condiții moderne de activitate la punctul de asistență medicală urgentă Iargara, din raionul Leova

Pe 15 iunie curent, a fost inaugurat sediul nou al Punctului de asistență medicală urgentă Iargara din cadrul SAMU Leova, în care au fost create condiții moderne de lucru pentru personalul medical. În cadrul subdiviziunii, activează 14 angajați, dintre care un medic, patru felceri, patru infirmieri, patru șoferi și un îngrijitor de încăpere.

Noul edificiu al PAMU Iargara are o suprafață de 142 mp, fiind efectuate reparații capitale, lucrări de conectare la apeduct, canalizare, electricitate și încălzire. Totodată, proiectul de modernizare a clădirii, a prevăzut și construcția unui garaj cu două boxe pentru ambulanțe, având o suprafață totală de 49 mp.

Echipele de asistență medicală urgentă a PAMU Iargara deservesc populația din nouă localități (Iargara, Tigheci, Băiuș, Cuporani, Hârtop,  Borogani, Meșeni, Cociulia Nouă, Bertovca), cu o populație de aproximativ 14.000 locuitori.

La inaugurarea edificiului a participat secretarul de Stat al MSMPS, Tatiana Zatîc, care a menționat: ”Serviciul AMUP intervine în toate situațiile critice pentru sănătatea și viața cetățenilor din toată republică, fiind un serviciu strategic la nivel național. Modernizarea Serviciului, prin îmbunătățirea condițiilor de activitate și fortificarea bazei tehnico-materiale, va asigura prestarea unor servicii medicale calitative și intervenții rapide în situații de urgență”.

Menționăm că, asistenţa medicală urgentă la etapa de prespital în Republica Moldova este asigurată de IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, care prestează servicii medicale populației 24/24h, în mod gratuit, prin apel la numărul unic de urgență 112, pe întreg teritoriul țării.

Distribuie