Condiții suplimentare pentru activitatea transportatorilor și a piețelor comerciale

CNESP a decis suspendarea, până la 28 februarie inclusiv, a  prevederii  de limitare a numărului de persoane în transportul feroviar, rutier, în trafic raional, local și municipal la 50% din capacitate. CNESP a luat această decizie, după ce cele mai reprezentative asociații patronale din transporturi au dat asigurări că vor mobiliza membrii săi să respecte strict măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în unitățile de transport.

Deși decizia anterioară a CNESP i-a nemulțumit pe transportatori, aceasta a fost argumentată de riscul înalt de contactare a virusului în timpul călătoriilor în transport; nerespectarea măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 atât de către prestatorii de servicii de transport, cât și de pasageri; precum și creșterea indicatorilor epidemiologici ai infecției Covid-19.

Prin urmare, în urma discuțiilor purtate de autoritățile competente cu asociațiile patronale în transport, s-a convenit:

– Asociațiile patronale își asumă răspunderea că vor respecta strict măsurile de control și prevenire a răspândirii infecției Covid-19.

– În perioada 20-28 februarie 2021 va fi verificat nivelul de conformare a operatorilor de transport  rutier la cele agreate și de respectare a măsurilor epidemiologice de către pasageri, conducători auto, operatori de transport rutier, întreprinderi ce desfășoară activități conexe transportului rutier.
 
– În data de 26 februarie 2021, specialiști ai MAI, MEI și ANTA vor evalua și vor prezenta public informația privind nivelul de respectare în transport a măsurilor epidemiologice.

– CNESP va decide asupra măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în transport, care vor fi aplicabile după 28 februarie 2021.


Astfel, dacă până la 28 februarie, operatorii de transport vor demonstra capacitatea de repectare a măsurilor epidemiologice în trafic, CNESP va aproba decizia de a reveni la regimul anterior de activitate a transportatorilor (limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local și municipal – în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare), iar dacă nu va fi demonstrată – se va anula suspendarea de astăzi a deciziei.

Ținând cont de răspândirea neuniformă a infecției Covid-19 în teritorii, CNESP a decis că activitatea piețelor va fi reglementată de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, și a transmis acastă competență către APL, care vor putea aplica și alte măsuri de sănătate publică, în conformitate cu gradul de alertă atestat local şi în baza Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Covid – Versiunea 2, (aprobat prin H. nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP).

De asemenea, CNESP a decis interzicerea activității cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club, etc.

Conferinţele ştiinţifice și competiţiile sportive, în continuare, nu vor putea fi desfășurate cu prezenţa fizică a persoanelor, excepție reprezintă competițiile sportive fără spectatori, desfăşurate în aer liber şi în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale.

Distribuie