Conducerea MADRM a efectuat o vizită de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională din sudul țării

Foto: madrm.gov.md

Conducerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a efectuat vineri, 11 iunie curent, mai multe vizite de monitorizare în Regiunea de Sud a țării, pentru a evalua lucrările de construcție la proiectele de dezvoltare regională, aflate în derulare.

Ministrul Ion PERJU împreună cu Secretarul de Stat Ghenadie IURCO au mers în orașul Leova, unde au verificat lucrările de construcție și de renovare desfășurate în cadrul Proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru”.

Responsabilii de proiect au informat oficialii că, până în prezent s-a reușit termoizolarea acoperișului, izolarea pereților exteriori, înlocuirea geamurilor și ușilor, instalarea punctelor termice și a unui sistem fotovoltaic cu capacitate de 10 kw și construirea unei rețele termice interne. Totodată, s-a discutat despre etapele viitoare de reabilitare a clădirii în vederea îmbunătățirii condițiilor educaționale pentru personalul și elevii liceului. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, având o valoare totală de circa 53 milioane de Lei.

Ulterior, oficialii s-au deplasat în localitățile Iargara și Cupcui pentru a monitoriza lucrările de construcție a rețelei de apă potabilă în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”. Proiectul este realizat cu suportul Uniunii Europene și prevede ca circa 12000 de locuitori să beneficieze de infrastructură modernizată și să fie conectați la apă potabilă de calitate. În acest sens, au fost construite circa 99 km de rețele de distribuție a apei, 3409 conexiuni ale consumatorilor, 2 rezervoare de apă, 5 instalații de dezinfecție a apei ș.a. Costul total al lucrărilor de construcție în cadrul proiectului este de peste 91 de milioane  de lei, dintre care circa 10 milioane de lei reprezintă contribuția locală a beneficiarilor.

De asemenea, alți 2500 de cetățeni ai localităților Sîrma și Tochile-Răducani, raionul Leova, vor avea acces la sistemul îmbunătățit de aprovizionare cu apă, urmare a implementării proiectului „Aprovizionare cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova”.

„Apreciem rezultatele înregistrate de către autorități și managerii de proiect în prima etapă. Cu investițiile acordate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională, observăm la ziua de astăzi că au fost atinse câteva obiective cheie: construirea a 27,05 km de rețele de distribuție a apei, a 59 de cămine de vizitare, a 805 branșamente către consumatori, a 2 castele de apă, a 2 rezervoare și 2 stații de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Sperăm ca și în cea de-a doua etapă, actorii implicați să demonstreze aceeași atitudine pro activă, în vederea construirii rețelei interioare de apeduct în satul Tomai.  În cea de-a doua etapă, sperăm că aportul autoritățile  urmează a fi construită rețeaua interioară de apeduct în satul Tomai din același raion. Trebuie să fim focusați pe scopul major de a conecta cât mai multe gospodării la sursa de apă potabilă, iar serviciile de aprovizionare cu apă a operatorului regional să fie extinse prin conectarea rețelelor de apeduct interioare ale localităților menționate la apeductul magistral Leova-Iargara”, a subliniat ministrul Ion PERJU. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 20 milioane de Lei și până la data curentă au fost valorificate circa 3 milioane de Lei.

Toate cele trei proiecte de dezvoltare regională sunt implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud și urmează să fie finalizate în anul curent.

Distribuie