Conducerea MEI a avut o întrevedere cu reprezentanții Agenției Franceze pentru Dezvoltare

Foto: mei.gov.md

Modernizarea sectorului transporturilor, infrastructura drumurilor, eficiența energetică și energie regenerabilă, dezvoltarea durabilă au fost unele din subiectele discutate la întrevederea Secretarilor de stat, Mihail Lupașcu și Iuliana Drăgălin, cu reprezentanții Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), aflați într-o misiune oficială în țara noastră, în perioada 21 – 24 martie, curent.

Directorul regional pentru Eurasia al AFD, Cécile Couprie susține că, instituția pe care o reprezintă este interesată să participe la realizarea proiectelor investiționale în Republica Moldova, menționând că AFD încearcă să susțină un model de dezvoltare sustenabil fiind axat pe patru domenii prioritare precum, dezvoltare urbană durabilă, protecția mediului și a resurselor naturale, asistență pentru tranziția energetică, precum și dezvoltarea unei economii durabile și incluzive.

În acest context, secretarul de stat, Mihail Lupașcu, și-a exprimat aprecierea pentru deschiderea partenerilor francezi de dezvoltare de a realiza această misiune de informare în Republica Moldova și de a lansa un dialog cu autoritățile publice, în vederea identificării oportunităților de cooperare în sectoarele prioritare ale economiei naționale.

Referindu-se la posibilitatea realizării unor proiecte investiționale, Mihail Lupașcu a trecut în revistă unele din proiectele importante, unde AFD ar putea examina posibilitatea de a oferi suport țării noastre printre care, proiectele ce vizează construcția și reparația drumurilor; modernizarea sectorului transporturilor, interconectarea asincronă a rețelelor de energie electrică din Republica Moldova și România prin construcția, echiparea și punerea în funcțiune a liniei electrice aeriene Isaccea-Vulcănești-Chișinău de 400 kV și a stației Back-to-Back aferente.

„Republica Franceză este un partener economic important pentru Moldova, atât din punct de vedere comercial, cât și investițional. Potrivit datelor statistice, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Franceză a înregistrat în anul 2020, suma de peste 150 milioane dolari.  Astfel, Franța se clasează pe locul 11 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova la nivel mondial, cu o pondere de 1,91% din volumul comerțului total. De asemenea, ne bucurăm de prezența companiilor franceze pe piața RM, până astăzi fiind înregistrate 233 întreprinderi cu capital francez, volumul total al investițiilor străine directe însumând peste 197 milioane dolari. Printre sectoarele beneficiare de investiții franceze se numără sectoarele IT, agroalimentar, industrial, energetic, financiar, comercial”, a punctat Mihail Lupașcu.

Totodată, în cadrul discuției, secretarul de stat a evidențiat faptul că, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat procesul de elaborare a Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030, aliniată la Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”și Obiectivele de dezvoltare durabilă. La fel, au fost trecute în revistă strategiile actuale în domeniul energetic, domeniul transporturilor și domeniul infrastructurii drumurilor, precum și proiectele investiționale actuale care sunt implementate în comun cu partenerii de dezvoltare în domeniile respective.

„Vizita delegației AFD reprezintă un cadru prielnic pentru identificarea perspectivelor de cooperare întru  asigurarea unei dezvoltări durabile. Partenerii de dezvoltare sunt foarte importanți pentru țara noastră și sunt convins, că prin eforturile comune vom reuși să depășim provocările existente și să identificăm proiecte de interes reciproc ce vor contribui la dezvoltarea economică”, a precizat Mihail Lupașcu.

Distribuie