Conform datelor, la nivel global, Republica Moldova ocupă locul 28 privind numărul deceselor cauzate de COVID-19

Conform datelor, la nivel global, Republica Moldova ocupă locul 28 privind numărul deceselor cauzate de COVID-19

În contextul informațiilor eronate apărute în spațiul public, precum că Republica Moldova se află pe locul 3 în lume privind numărul deceselor cauzate de COVID-19, menționăm următoarele:

Conform datelor, la nivel global, Republica Moldova ocupă locul 28 privind numărul deceselor cauzate de COVID-19. În acest sens, prezentăm info-graficul unde sunt incluse primele 40 țări din lume.


Fig. Nr.1 Mortalitatea COVID-19 la 1 mln. populație la nivel mondial (primele 40 țări)

Mortalitatea la 1 mln populație este calculată în modul următor: numărul deceselor la numărul populației țării și este înmulțit cu un million.

Dacă să facem referință la nivel European, atunci, Republica Moldova, se află pe locul 22.


Fig. Nr.2 Mortalitatea COVID-19 la 1 mln. populație la nivel European
Distribuie