Consiliul Național al Monumentelor Istorice: O nouă componență și modificări în regulament

Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI) are o nouă componență, membrii căruia au fost  selectați în baza principiilor de profesionalism și meritocrație în domeniu, urmare a concursului anunțat de Ministerul Culturii pe 16 decembrie 2021. Condițiile impuse CNMI – integritatea membrilor și maximă transparență în activitate.

Din cele 17 dosare admise în competiție au  fost selectați 10 membri, iar 3 membri sunt numiți din cadrul Ministerului Culturii.

Noii membri ai CNMI sunt:

1. Sergius CIOCANU, dr. arh., președinte ICOMOS Moldova – președinte al Consiliului                       

2. Ion BUDECI, secretar de stat, Ministerul Culturii – vicepreședinte al Consiliului

3. Rita GARCONIȚA, arhitect, consultant principal al Direcției patrimoniu cultural, Ministerul Culturii – secretar al Consiliului

4.Anatol PÂNZARU, arhitect șef;

5. Boris GANGAL, arhitect șef;

6. Gheorghe BULAT, arhitect șef;

7. Andrei VATAMANIUC, arhitect șef;

8. Dumitru EREMCIUC, arhitect șef;

9. Dumitru COGÂLNICEANU, arhitect;

  10. Dmitrii BRAGA, inginer structurist;

  11. Ion CEBAN, istoric, arheolog;

  12. Serghei POPOVICI, istoric, arheolog;

  13. serviciul juridic (post vacant), Ministerul Culturii.

CV-urile acestora sunt publice pe www.mc.gov.md, la fel cum, pentru o maximă transparență și lipsă de influență, publice vor fi și ședințele acestui for.

Amintim, pe 8 septembrie 2021, Guvernul a votat un nou mecanism de selectare a membrilor Consiliului Național al Monumentelor Istorice (HG nr.166/2021), pentru a crea premisele unei competiții deschise în procesul de selectare a membrilor Consiliului și pentru a asigura accederea celor mai buni specialiști și experți în domeniul patrimoniului arhitectural-istoric, iar pe 12 ianuarie 2022 au fost operate modificări la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice (HG nr.7/2022) în scopul asigurării principiului de selectare a membrilor Consiliului în bază de concurs. Noile modificări stabilesc necesitatea organizării concursului pentru funcțiile vacante de membru al Consiliului și pentru funcțiile ocupate în alt mod decât prin concurs, cu excepția funcționarilor publici numiți în cadrul Ministerului Culturii.

De asemenea, modificările adoptate includ două temeiuri suplimentare de încetare a calității de membru al Consiliului Național al Monumentelor Istorice pentru persoanele care au ocupat aceste funcții fără concurs și pentru persoanele în privința cărora a fost viciată procedura de selecție în funcția de membru al Consiliului, în bază de concurs. În aceste situații, încetarea calității de membru al Consiliului se dispune printr-un ordin al ministrului Culturii.

Membrii Consiliului au un mandat de trei ani, iar ultima componență a acestei structuri a fost numită în funcție în luna ianuarie a anului 2021, fără concurs.

În context,  un studiu făcut public recent de către Centru Național Anticorupție (CNA), relevă că odată cu schimbarea, înainte de termen, a componenței CNMI din 13.01.2021, au apărut mai multe riscuri și amenințări de corupție. Numărul proiectelor avizate s-a majorat  de la 47 % la 95%.Analiza a identificat 15 cazuri în care vechea componență a Consiliului a respins, cel puțin o dată, proiectele solicitanților, iar ultima componență a acceptat avizarea acestora. Studiul arată că, în mare parte era vorba despre edificarea unor construcții în zonele istorice ale capitalei, reconstrucția unor anexe la monumente sau restaurarea fațadelor unor clădiri cu statut protejat.

CNMI este un organ de specialitate, care reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul protejării de stat a monumentelor istorice şi activează pe lângă Ministerul Culturii.

Consiliul este format din 13 membri specializați în domeniul protejării patrimoniului arhitectural-istoric, reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale cu preocupări statutare în domeniu, precum şi până la trei funcţionari publici din cadrul Ministerului Culturii.

Ministerul Culturii urează succes noilor membri ai CNMI și își exprimă încrederea că activitatea  Consiliului în noua componență va fi ghidată în exclusivitate de lege, cu respect pentru patrimoniul cultural al țării, în special pentru monumentele istorice și zonele protejate de stat!

Distribuie