Consultări publice la MIDR: Modalitățile de finanțare a proiectelor din cadrul FNDRL

Astăzi Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a desfășurat consultări publice pe marginea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor de finanțare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

La ședința prezidată de secretarul de stat, Ana Mardare, au participat responsabili ai autorităților publice locale, cât și reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Agenda discuțiilor a fost axată pe aspecte generale ce vizează modalitățile de aplicare la cele două programe de finanțare destinate atât proiectelor de dezvoltare regională, cât și cele locale. 

Astfel, Programul de dezvoltare regională conține Apeluri pe listă și Apeluri competitive care includ mai multe domenii de intervenție: 

• Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare

• Dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor

• Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale. 

De asemenea, au fost trecute în revistă domeniile de intervenție în cadrul Programului de dezvoltare locală, care va fi axat pe Apeluri competitive și Măsuri de cofinanțare. Printre acestea fiind: 

• Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale

• Construcția și renovarea infrastructurii sociale

• Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă. 

Ședința de consultări a prevăzut și o sesiune de întrebări-răspunsuri, la care au fost clarificate un șir de aspecte tehnice, organizatorice și conceptuale ce țin de aplicarea în cadrul programelor. Primarii au pus în discuție subiecte referitoare la proiectele de infrastructură, apeduct și canalizare, planurile urbanistice, eficiență energetică, cofinanțare, numărul de beneficiari ai proiectelor etc.

Distribuie