Cooperarea eficientă în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, o prioritate a parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România

În cadrul ședinței comune a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului României, care a avut loc astăzi la Chișinău, ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală și ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România Ioan Marcel Boloș au semnat Memorandumul de Înțelegere dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

Scopul semnării acestui tratat internațional este de a extinde și consolida relațiile de cooperare în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării pentru realizarea obiectivelor naționale de dezvoltare socioeconomică.

În baza acestui Memorandum, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România va acorda asistența și expertiza necesară pentru susținerea procesului de reformă în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova, în scopul promovării intereselor țării noastre în procesul de asociere și integrare în Uniunea Europeană.

Memorandumul va favoriza cooperarea părților semnatare în vederea promovării proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare de către colective formate din cercetători din ambele țări, organizarea în comun a manifestărilor științifice internaționale și asigurarea schimbului interacademic și interuniversitar în cadrul instituțiilor de cercetare din Republica Moldova și România. De asemenea, se vor implementa proiecte comune în cadrul oferit de programele regionale și europene în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, se va facilita schimbul de materiale și publicații științifice, se vor utiliza și dezvolta și alte forme sau acțiuni de colaborare științifică, stabilite de comun acord.

Ca rezultat al semnării Memorandumului de Înțelegere, părțile vor depune toate eforturile în vederea eficientizării cooperării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Distribuie