Creștinii ortodocși de rit vechi îi prăznuiesc astăzi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt prăznuiți pe 21 noiembrie, împreună cu soborul tuturor puterilor cerești. Este o zi pe care Biserica o dedică îngerilor. Sfinții Îngeri sunt pomeniți și săptămânal, în fiecare zi de luni, dar și la fiecare Sfântă Liturghie.

Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil și Varahil, însă cei mai cunoscuți sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraica, înseamnă cine este ca Dumnezeu?, iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraica, înseamnă Dumnezeu este puterea mea.

Sfântul Arhanghel Mihail este cel care a pus capăt căderii îngerilor răi; i-a vestit lui Lot pierirea Sodomei și Gomorei; i s-a arătat lui Iacov când fugea de mânia fratelui său Isav și a vrăjitorului Valaam, care dorea să blesteme poporul Israel; a adus moartea asupra celor întâi-născuți ai Egiptului, păzind în același timp viața celor întâi-născuți ai Evreilor; l-a întărit pe Iosua, fiul lui Navi, înainte de începerea cuceririi Canaanului; iar conform Scripturii, toți morții vor ieși din morminte la glasul trâmbiței Sfântului Arhanghel Mihail.

Distribuie