Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 458 din 29.12.2021 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 325-333 art. 761 din 31.12.2021), constituie 9900 lei.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv.

Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, venitul lunar asigurat al salariaţilor rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei constituie 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respectiv. Astfel, în anul 2022 venitul lunar asigurat al acestor salariaţi va constitui suma de 6732 lei.

Concomitent, cuantumul salariului mediu lunar pe economie se utilizează şi la stabilirea sumei minime a impozitului unic pentru anul 2022 perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care conform art. 15 alin. (2) din legea citată supra, va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022.

Conform pct. 28 din anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale din tipurile de drepturi şi de venituri aferent cărora nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, face parte ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, per angajat anual, cu excepţia ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia. Astfel, în anul 2022 ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat constituie suma de 9900 lei. În cazul în care acesta este mai mare, din suma ce depăşeşte 9900 lei se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Distribuie