Cum procedăm în cazul în care calamitățile naturale ne-au distrus culturile agricole?

Foto simbol

În contextul, precipitațiilor înregistrate în ultima perioadă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează producătorii agricoli că, în cazul declanșării unor situații excepționale, organele centrale de specialitate ale administrației publice și autoritățile administrației publice locale, în comun cu subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale ale Ministerului Afacerilor Interne, colectează și prelucrează informația despre situațiile excepționale ce au fost înregistrate în urma intemperiilor (H.G nr. 1076 din 16.11.2010).  

Astfel, agentul economic (persoană juridică sau persoană fizică), pe parcursul a 24 ore de la declanșarea situației excepționale cu caracter natural, informează Direcția Raională Agricultură și Alimentație și înaintează un demers oficial (scris în formă liberă), la primăria în raza căreia sunt amplasate terenurile agricole gestionate, despre afectarea suprafeței de culturi agricole deținute, urmare calamităților naturale ce au avut loc și solicită convocarea Comisiei pentru situații excepționale locale (în continuare Comisia) care va constata gradul de afectare a culturii.

Responsabil de convocarea Comisiei este primarul din localitate. Comisia se convoacă la solicitarea agentului economic / persoanei fizice. 

În componența Comisiei intră obligatoriu: reprezentantul Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne – președinte al comisiei; reprezentantul Direcției Raionale Agricultură și Alimentație; conducătorul gospodăriei; reprezentantul primăriei; și după caz, reprezentantul companiei de asigurări, în cazul când culturile agricole sunt asigurate.

În termen de cel mult 6 zile calendaristice, după caz, din momentul când solicitantul a depus o solicitare la primărie, primarul din localitate convoacă Comisia și se deplasează în teritoriu pentru a acta suprafețele ocupate cu culturi care au avut de suferit urmare a calamităților naturale produse.

Examinarea cuprinde în mod obligatoriu toate terenurile și culturile agricole afectate.

 În cazul divergențelor de opinii a membrilor comisiei, este permisă efectuarea repetată a evaluării culturilor agricole, în termen nu mai târziu de 7 zile de la ultima evaluare a acestora.

 După încheierea examinării stării culturilor agricole a întreprinderii, se întocmește, în două exemplare Actul constatării pagubelor, semnat de toți membrii comisiei. Primul exemplar se transmite Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, iar al doilea exemplar rămâne în posesia primăriei.

Distribuie