Curtea a examinat constituționalitatea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției

Joi, 3 decembrie 2020, Curtea Constituțională a emis avizul la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova care este definitiv și nu poate fi supus niciunei căi de atac.

În corespundere cu acest aviz, inițiativă de revizuire corespunde și respectă toate condițiile, procedurile de revizuire stabilite de Constituție, precum și limitele temporale și materiale de revizuire, și poate fi prezentat spre examinare și adoptare Parlamentului.

Reamintim că acest proiect de lege are drept obiectiv consolidarea independenței sistemului judecătoresc și vizează în esență revizuirea Constituţiei în partea ce ține de: 1) statutul, modul de numire și imunitatea judecătorului, 2) finanțarea sistemului judecătoresc, precum și 3) rolul, componenţa şi competenţele Consiliului Superior al Magistraturii.

În acest sens, Ministerul Justiției în calitate de autor și promotor al acestui proiect de lege aduce sincere mulțumiri autorităților publice, partenerilor de dezvoltare și societății civile pentru suportul acordat în procesul de elaborare.

Distribuie