Putem perfecta actele pentru pensie în bază de procură

Redactor: Diana Enache

De azi nu mai ești obligat personal să duci actele pentru pensie la Casa Națională de Asigurări Sociale. Persoana care se prezintă în calitate de reprezentant are nevoie de procură.

CNAS anunță printr-un comunicat de presă că, în conformitate cu modificările operate în Legea privind sistemul public de pensii, care au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, prin procură poate fi solicitat dreptul la pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate, pensia de urmaş precum şi reexaminarea pensiei. La cerere va fi anexată procura, precum şi documentele necesare ale persoanei care solicită dreptul la pensie, acestea fiind în original şi copie:

buletinul de identitate,

carnetele de muncă,

diploma de studii,

livretul militar,

alte acte după caz.

Distribuie