De la 1 ianuarie 2021 va fi implementat noul Plan de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru perioada 2021 – 2024

Foto: mfa.gov.md

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a aprobat noul Plan de Acțiuni pentru Republica Moldova pentru anii 2021-2024, ca urmare a consultărilor cu autoritățile țării noastre. Documentul stabilește prioritățile de cooperare pentru următorii patru ani și are drept scop principal susținerea reformelor democratice și implementarea standardelor Consiliului Europei privind democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului.

În baza Planului de acțiuni, Consiliul Europei va oferi în continuare asistență în domeniile prioritare – reforma sectorului justiției, axată pe asigurarea integrității și independenței actorilor din justiție, precum și a transparenței, responsabilizării și eficienței sectorului, reforma sistemului penal și cel al penitenciarelor, inclusiv cu privire la prevenirea torturii și a relelor tratamente, combaterea corupției și spălării banilor, libertatea întrunirilor, combaterea discriminării, crimelor și discursului de ură, alături de consolidarea independenței presei, în special cu privire la agenția de reglementare și radiodifuzorul public.

În același timp, vor continua activitățile în domeniul electoral, precum și pe dimensiunea combaterii violenței împotriva copiilor. Un capitol aparte este dedicat măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. În aceste domenii, proiectele comune își propun să consolideze rezultatele obținute urmare a implementării planurilor de acțiuni anterioare.

Totodată, au fost identificate și agreate domenii la consolidarea cărora sunt necesare eforturi comune și susținere adițională din partea Consiliului Europei, printre care – asistența juridică, mediere și reconciliere în materie penală, combaterea traficului de ființe umane, drepturile sociale și drepturile omului în sectorul sanitar, administrația locală, prevenirea și combaterea violenței față de femei.

Distribuie