„Deșeuri Solide Chișinău” – proiect aprobat de CMC

Redactor: Diana Enache

Consiliul Municipal Chișinău a aprobat proiectul „Deșeuri Solide”. Urmeză primarul să prezinte conceptul definitivat al proiectului și să fie demarate negocieri cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) în vederea obținerii împrumutului pentru implementarea proiectului.

Ala Mârza, consilier al primarului general, raportor asupra proiectului de decizie, a menționat că „municipiul Chișinău este cel mai mare generator de deșeuri solide din republică. Astfel, domeniul necesită investiții substanțiale”.

Conform deciziei adoptate, în termen de trei luni, Ion Ceban va prezenta Conceptul definitivat privind implementarea proiectului „Deșeuri solide Chișinău”.

Proiectul presupune: dezvoltarea Întreprinderii Municipale „Autosalubritate” prin reînnoirea parcului de autospeciale cu unități noi, dar și mecanisme de selectare a deșeurilor; reabilitarea poligonului existent de deșeuri din Țânțăreni; revitalizarea drumului de acces alternativ către depozitul de deșeuri; închiderea gunoiștii din strada Uzinelor 211; renovarea stației de transfer; investirea într-o instalație de sortare a deșeurilor.

Executivul va informa Consiliul municipal despre contractele de împrumut și de garanție, precum și alte documente ce urmează a fi încheiate între Primăria Chișinău și partenerii de dezvoltare (BERD, BEI).

Distribuie