Dialogul Politic și Strategic Republica Moldova – Marea Britanie s-a reunit pe domeniul comerțului

La 23 iulie curent, s-a desfășurat în format de videoconferință primul Dialog Politic și Strategic Republica Moldova – Marea Britanie în configurația Comerț. Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intrat în vigoare provizoriu la 1 ianuarie 2021, urmare Brexit-ului.

În cadrul reuniunilor anuale ale Dialogului Politic și Strategic în configurația Comerț, sunt abordate cele mai importante progrese, precum și provocări în implementarea Titlul V „Comerț și aspecte legate de comerț” din Acord. Agenda sesiunii din acest an a inclus subiecte ce vizează evoluția comerțului exterior, aplicarea de către părți a regulilor de origine, precum și propunerile părții britanice de amendare a textului Acordului, capitolele „Achiziții publice” și „Proprietatea intelectuală”.

Ședința a fost co-prezidată din partea Republicii Moldova de către Cristina Ceban, Șef Direcția cooperare internațională a Ministerului Economiei și Infrastructurii. Totodată, la eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului de Externe și Integrării Europene, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Serviciului Vamal.

Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, valoarea schimburilor comerciale între Republica Moldova și Marea Britanie, în perioada ianuarie-mai curent a constituit circa 45,9 milioane dolari SUA, reprezentând astfel circa 1,21% din totalul schimburilor comerciale realizate de către Republica Moldova în perioada de referință și înregistrând o creștere de 26,8% față de aceeași perioadă a anului 2020.

În primele cinci luni de la intrarea provizorie în vigoare a Acordului, exporturile produselor moldovenești pe piața Marii Britanii au atins o valoare de 19,9 milioane dolari SUA, adică 1,81% din exporturile totale ale Republicii Moldova, fiind înregistrată o creștere de 30% față de aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, importurile din Marea Britanie în perioada ianuarie-mai au atins o valoare de 25,96 milioane dolari SUA, adică 0,97% din importurile totale ale Republicii Moldova, înregistrându-se o creștere de 24,5% față de perioada de referință a anului 2020.

Distribuie