Diploma Guvernului a fost conferită unor doamne care activează în domeniul Științei

Foto: mecc.gov.md

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul Științei și pentru activitate prodigioasă și contribuție substanțială la dezvoltarea științei și promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și inovării, ministrul Lilia Pogolșa a decernat diploma Guvernului Republicii Moldova și diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, celor mai remarcabile femei care activează în domeniile cercetării și inovării. Evenimentul s-a desfășurat în format online.

Ministrul Lilia Pogolșa a menționat că anul 2020 a fost special pentru întreaga omenire – pandemia virusului COVID-19 ne-a demonstrat tuturor importanța științei în combaterea provocărilor determinate de noul virus. În context, oficialul a dorit tuturor doamnelor și domnișoarelor care activează în domeniile cercetării și inovării multă sănătate, tenacitate și succes.

Diploma Guvernului a fost conferită următoarelor doamne care activează în domeniul Științei:

Valentina Țîmbalî  – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

Svetlana Procop – doctor în filologie, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural;

Maria Cocu – doctor în științe chimice, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Chimie;

Galina Mîndru  – doctor în științe ale mediului, cercetător științific superior, Institutul de Ecologie și Geografie;

Irina Golub  – doctorandă, cercetător științific, Institutul de Energetică;

Viorica Răileanu  – doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Filologie Română  „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”;

Sofia Clochișner  – doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, cercetător științific principal, Institutul de Fizică Aplicată;

Svetlana Garaeva – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

Maria Gonceariuc  – doctor habilitat în ştiinţe agricole, cercetător științific principal, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor;

Albina Nikolaeva – doctor habilitat în științe fizico-matematice, cercetător științific principal, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

Elena Negru – doctor în istorie, cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie;

Elvira Naval  – doctor în informatică, cercetător științific coordonator, Institutul de Matematică și Informatică  „Vladimir Andrunachievici”;

Ludmila Rudi  – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

Rodica Perciun  – doctor habilitat în științe economice, cercetător științific coordonator, Institutul Național de Cercetări Economice;

Victoria Nistreanu – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Zoologie;

Nelly Țurcan – doctor habilitat în sociologie,  cercetător științific principal, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

Oxana Paladi  – doctor în psihologie, conferențiar universitar,  Institutul de Științe ale Educației;

Eugenia Feuraș  – doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

Viorica Brega – doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

Liliana Rotaru – doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

Aliona Ghendov-Moșanu  – doctor în tehnică, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

Aurelia Racu – doctor habilitat în istoria științei, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

Oxana Chira – doctor în științe filologice, lector universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Tatiana Batâr – doctor în filosofie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;

Ana Nedelcu – doctor în economie, conferențiar universitar,  Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;

Stela Odobescu – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;

Ala Burlac – doctor în medicină, conferențiar cercetător, Institutul Mamei și Copilului;

Liuba Corețchi – doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

Victoria Ivanov – doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, Institutul de Cardiologie;

Elena Privalova – doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;

Liliana Groppa – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,  IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Larisa Spinei – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

Silvia Mistreț – doctor în științe agricole, conferențiar cercetător, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;

Larisa Iușan – doctor în științe tehnice, conferențiar cercetător, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

Tamara Leah – doctor în științe agricole, conferențiar cercetător, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”;

Maria Chișcă – doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Institutul de Cercetare pentru Culturile de Cîmp „Selecția”;

Larisa Caisîn – doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost decernată următoarelor doamne care activează în domeniul Științei:

Marina Ticu – doctorand, cercetător științific, Biblioteca Științifică  (Institut) „Andrei Lupan”;

Valentina Cantemir – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator,   Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

Evdochia Soroceanu  – doctor în filologie, cercetător științific superior, Institutul Patrimoniului Cultural;

Natalia Albu  – doctor în politologie, cercetător științific coordonator,  Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;

Olga Morarescu  – doctor în științe chimice, cercetător ştiinţific, Institutul de Chimie;

Veronica Railean  – doctorandă, cercetător științific, Institutul de Ecologie și Geografie;  

Irina Vasiliev  – cercetător științific,   Institutul de Energetică;

Tatiana Potîng  – doctor în filologie, cercetător ştiinţific superior, Institutul de Filologie Română  „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”;

Veronica Cazac  – doctorandă, cercetător științific, Institutul de Fizică Aplicată;   

Lilia Poleacova  – doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

Olga Bulat  – cercetător științific, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

Lidia Gavrilița – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor;           

Maria Cauș  – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator,  Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor;

Irina Mitina – doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor;

Cristina Spian – doctorandă, cercetător științific, Institutul de Geologie și Seismologie;

Ghene Jalalite – cercetător științific, Institutul de Geologie și Seismologie;

Ana Kobylianskaya – doctor în științe fizice, cercetător științific, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

Lidia Troianowski  – doctor în filosofie, cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie;

Ludmila Malahov  – cercetător științific, Institutul de Matematică și Informatică  „Vladimir Andrunachievici”;

Inna Rastimeșina – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

Victoria Fala  – cercetător științific, Institutul Național de Cercetări Economice;

Nina Bagrin – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Zoologie;

Elena Ungureanu  – doctor habilitat în filologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Dezvoltare a SocietățiiInformaționale;       

Ludmila Franțuzan  – doctor în pedagogie, conferențiar cercetător, Institutul de Științe ale Educației;

Lilia Grigoroi – doctor în științe economice, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

Elena Mocrousov – doctor habilitat în științe pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

Alina Trofim – doctor în biologie, conferențiar universitar,  Universitatea de Stat din Moldova;    

Rodica Cujba  – cercetător științific, Universitatea Tehnică din Moldova;

Tatiana Chiriac – doctor în științe ale educației, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;

Carolina Tcaci – doctor în economie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo”  din Bălți;

Polina Lungu  – doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul;

Stela Curcubăt  – doctor în științe geonomice, cercetător științific superior, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;         

Lilia Rotaru – doctor în medicină, cercetător științific superior, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;

Oxana Grosu – doctor în științe medicale, cercetător științific, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;   

Adela Horodișteanu-Banuh – doctor în medicină, cercetător științific superior, Institutul Mamei și Copilului;

Maria Isac – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

Mariana Zavtoni – doctor în științe medicale, cercetător științific superior, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

Olga Burduniuc – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;          

Nina Iziumov – doctor în științe medicale,  cercetător științific superior,      Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

Cristina Popa  – cercetător științific stagiar, Institutul Oncologic;

Rodica Tarnaruțcaia – cercetător științific stagiar, Institutul Oncologic;

Svetlana Cojocari – doctor în științe medicale, cercetător științific coordonator, Institutul de Cardiologie;

Moiseeva Anna –  doctorandă, cercetător științific, Institutul de Cardiologie;

Nadejda Sapojnic – doctor în științe medicale, cercetător științific superior,Institutul de Cardiologie; Lucia Ciobanu – doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific coordonator, Institutul de Cardiologie; 

Lilia David – doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific stagiar, Institutul de Cardiologie;

Larisa Procopișin – doctor în științe medicale, cercetător științific superior, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;    

Larisa Rotaru  – doctor în științe medicale, cercetător științific superior, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”;

Svetlana Șciuca  – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;       

Valentina Coșman – cercetător științific, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

Aurelia Litvin – doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Menționăm că, Ziua internațională a femeilor și fetelor cu activități în domeniul științei se marchează anual la 11 februarie, începând cu 2016. Obiectivul principal al acestei sărbători este de a încuraja femeile să participe activ în toate domeniile științei, tehnologiei și inovației.

Distribuie