Drepturi egale și o mai bună incluziune socială a persoanelor cu deficiențe de auz vor fi asigurate prin modernizarea serviciilor de interpretare mimico-gestuală

Ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari și președintele Asociației Surzilor din Republica Moldova Ruslan Lopatiuc au semnat astăzi un acord de colaborare privind implementarea la nivel național a proiectului „Deaf Info Center – demers pentru accesibilitate în bază de drepturi egale și incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova”, finanțat din sursele Uniunii Europene, acordate sub formă de grant și co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis.

Scopul proiectului este de a contribui la integrarea în comunitate a persoanelor cu deficiențe de auz şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, prin modernizarea serviciului de comunicare în limbajul mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului, inclusiv prin pilotarea prestării acestuia în regim on-line, pentru a acoperi un număr mai mare de beneficiari. Totodată, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituţionale şi ale resurselor umane la nivel național, în vederea prestării acestui serviciu în regim on-line.

Conform prevederilor Acordului, serviciile de traducere în limbajul semnelor în format on-line vor fi asigurate de patru specialiști, prin intermediul unei aplicații mobile, pe parcursul a 18 luni.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va oferi suport pentru cooperarea eficientă a tuturor actorilor implicați (Asociația Surzilor din Republica Moldova, autorităţile administraţiei publice centrale și locale, alți actori sociali) și va asigura ajustarea cadrului normativ necesar în vederea modernizării serviciului de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului.

Totodată, de comun cu reprezentanții Asociației Surzilor din Republica Moldova, vor fi organizate acțiuni de informare și de promovare a bunelor practici ce țin de modernizarea serviciului social, inclusiv de a sensibiliza opinia publică privind drepturile egale ale persoanelor cu deficiențe de auz, la fel ca și ceilalți membri ai societății, prevenirea stigmatizării și izolării sociale ale acestora.

Distribuie