Eficientizarea activității Consiliului de Etică și Management pe agenda MECC

Foto: mecc.gov.md

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa a prezidat o ședință de lucru la care au participat membrii Consiliului de Etică și Management (CEM). Subiectul abordat în cadrul discuțiilor a vizat necesitatea completării și modificării „Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management”, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 1048/2015.

În debutul ședinței, ministrul Lilia Pogolșa a menționat că apreciază implicarea și activitatea membrilor CEM în procesul de verificare și asigurare a responsabilității publice și a eticii la nivelul sistemului de învățământ superior.

Totodată, oficialul a subliniat importanța implicării plenare a tuturor membrilor Consiliului de Etică și Management în procesul de elaborare a propunerilor de modificare și completare a regulamentului sus menționat pentru a elimina lacunele existente.

În context, membrii consiliului au propus completarea regulamentului cu noi prevederi precum,  concretizarea obiectului sesizărilor cu respectarea legislației în vigoare în materie de responsabilitate publică a instituțiilor de învățământ, concretizarea autonomiei CEM în elaborarea și aprobarea procedurilor proprii de lucru, ce țin de recepționarea și examinarea petițiilor, concretizarea atribuțiilor președintelui și secretariatului CEM etc.

Menționăm că Consiliul de Etică și Management este o structură deliberativă independentă la nivel național, care se pronunță asupra problemelor de etică universitară și examinează cazurile de abateri de la responsabilitatea publică a instituțiilor de învățământ superior semnalate prin sesizări sau prin autosesizări, conform legii.

Distribuie