Eficientizarea resurselor și producerea mai pură pentru întreprinderile și experții din Moldova

Astăzi, 10 februarie, a avut loc Atelierul național privind eficientizarea resurselor și producerea mai pură (RECP) pentru întreprinderile și experții din Republica Moldova, organizat de Ministerul Economiei, ODIMM și UNIDO în parteneriat cu Ministerul Mediului cu suportul proiectului Uniunea Europeană pentru Mediu/EU4Environment. Scopul atelierului este de a promova o aplicare mai largă a RECP (Resource Efficient and Cleaner Production) în Moldova, unde ar trebui dezvoltată piața locală a furnizorilor de servicii, inclusiv cu capacități și abilități locale suficiente. Evenimentul, de asemenea, oferă o introducere la o instruire practică pentru profesioniștii în energie și mediu și reprezentanții întreprinderilor de producție cu privire la activități specifice pentru ecologizarea IMM-urilor în cadrul Acțiunii EU4Environment în Republica Moldova.

Găzduit în cadrul Săptămânilor industriei din UE 2022, acest eveniment se referă și la domeniile tematice ale transformării ecologice și digitale, rezilienței și circularității prin construirea capacității naționale a întreprinderilor industriale din Republica Moldova, promovarea dialogului între industrie/sectorul privat și guvern și facilitarea parteneriate.

Participanții la webinar au fost familiarizați cu următoarele teme de bază:
• Ce este RECP
• Cum se evaluează eficiența proceselor de producție și se identifică zonele de oportunitate
• Care sunt bunele practici RECP în eficiența energetică, managementul apei și al materialelor
• Training RECP și cluburi RECP în cadrul EU4Environment și modul în care acestea vor fi organizate

Iordanca-Rodica IORDANOV, Secretar de stat, Ministerul Mediului:

„Cred ca este semnificativ, că la acest eveniment participă ministerele de ramură, agențiile guvernamentale implicate și reprezentanții sectorului de afaceri, deoarece de la colaborarea eficientă a instituțiilor noastre cu agenții economici vor depinde performanțele tranziției verzi ale Republicii Moldova. Din partea Ministerului Mediului, în cadrul guvernării actuale ne punem scopul ca activitatea economică să se desfășoare cu maximă responsabilitate față de mediu și față de societate, având în vedere durabilitatea vieții prin satisfacerea necesităților nu doar a generației actuale, dar și a generațiilor viitoare. Însă, în pofida tuturor eforturilor depuse până în prezent, țara încă este departe de a avea o economie circulară sau o economie verde, iar în societate încă nu a prins rădăcini cultura aprecierii și păstrării mediului înconjurător”.  Ca rezultat, participanții vor putea înțelege principiile metodologiei RECP și beneficiile acesteia pentru întreprinderile producătoare. Dezvoltarea unei expertize locale este un mijloc important pentru asigurarea rezultatelor pe termen lung cu RECP continuu. O componentă importantă a webinarului este introducerea programului de formare RECP – planurile privind modul în care companiile demonstrative sunt invitate să participe, iar cursanții selectați vor fi instruiți și familiarizați cu diferitele instrumente RECP. Scopul programului de formare este de a se asigura că cursanții sunt capabili să implementeze evaluările RECP singuri și sunt dezvoltate măsuri demonstrative pentru companiile participante (obținerea de economii de costuri și o performanță de mediu îmbunătățită).

 Participanții au aflat, de asemenea, despre cluburile RECP, care reunesc întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și le vor conduce împreună printr-un program intensiv de instruire și coaching, care va duce la dezvoltarea unui plan de acțiune RECP personalizat la finalizarea cluburilor. Pentru aceștia, instruirea în modulele de metodologie RECP se desfășoară pe o perioadă de patru-șase luni. Modulele de formare sunt organizate pe următoarele arii tematice: profilul mediului de afaceri, energie, apă și apă uzată, materiale și deșeuri, chimicale și deșeuri chimice. Apoi, planul de acțiune RECP este elaborat de IMM-uri, cu sprijinul experților RECP.
Evenimentul este desfășurat în cadrul Proiectului „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment), care urmărește scopul de a susține cele șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina să-și păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor din punct de vedere al mediului prin susținerea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și deblocând oportunitățile pentru creșterea mai verde și stabilind mecanisme pentru gestionarea mai bună a riscurilor și a impacturilor asupra mediului.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere: OCDE, CEE ONU, Programul ONU pentru Mediu (UN Environment), Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Banca Mondială, cu un buget de circa 20 mln EUR. Perioada de implementare a proiectului este 2019-2023. Pentru informație suplimentară despre eveniment și documentele prezentate accesați: https://www.eu4environment.org

Distribuie