Eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare – prerogativă a Ministerului Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării își propune să eficientizeze sistemul național de cercetare și inovare.

În acest sens, la 16 septembrie, a avut loc o ședință de lucru la care a participat ministrul Anatolie Topală, secretarul de stat Adriana Cazacu, șeful interimar al Direcției de profil Aliona Onofrei și directorii instituțiilor publice din domeniile cercetării și inovării.

Principalele subiecte abordate în cadrul discuțiilor au vizat: problemele existente în sistem, necesitatea revizuirii și ajustării cadrului normativ în domeniile cercetării și inovării, perfecționarea sistemului de finanțare publică a domeniilor, eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare și sporirea impactului cercetărilor științifice asupra dezvoltării economiei naționale și a societății în ansamblu, consolidarea infrastructurii de cercetare și inovare etc.

În context oficialul a menționat importanța abordării sistemice a problemelor existente, precum și necesitatea elaborării unei viziuni de ansamblu asupra dezvoltării și finanțării acestor domenii pentru noul Program național în domeniile cercetării și inovării, pentru anii 2024-2027.

La final, participanții au convenit asupra elaborării unei Agende strategice comune de conlucrare în vederea stimulării excelenței în domeniile cercetării și inovării.

Distribuie