Europol consolidează capacitățile de analiză strategică ale MAI

Foto: europol.europa.eu

Polițiștii de frontieră au participat la o sesiune de instruire online, destinată sporirii capacităților de analiză strategică, în vederea elaborării și implementării metodologiei SOCTA (Serious Organized Crime Threat Assesment) cu accent pe platforma națională.

Aceste instruiri sunt parte a celei de-a doua faze de cooperare Republica Moldova – Europol, privind sporirea capacităților instituționale în domeniul analizei informațiilor pe paliera strategică.

Scopul conferinței este de a schimba idei și bune practici în vederea ajustării produselor analitice strategice naționale la cele ale statelor UE, după metodologia Europol, iar obiectivul propus este de a crea platforma analitică SOCTA Moldova.

La discuții au asistat reprezentanții unităților de analiza riscului din cadrul Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General de Carabinieri, fiind ghidați de căre specialiștii Europol, sub coordonarea ofițerului de legătura al Republicii Moldova la Europol.

NOTĂ: Europol este agenţia Uniunii Europene responsabilă cu asigurarea cooperării la nivel european în ceea ce priveşte aplicarea legii în domeniul infracţionalităţii, facilitând schimbul de informații dintre statele membre. Misiunea sa este de a eficientiza şi stimula cooperarea dintre autorităţile naţionale competente în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate internaţională şi a terorismului, pentru a garanta siguranţa cetăţenilor europeni pe teritoriul Europei.

Distribuie