Evaluarea legislației cu privire la funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii – pe ordinea de zi a Ministerului Justiției

Foto: justice.gov.md

Pe platforma proiectului „Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova”, finanțat de Biroul pentru Afaceri Juridice şi Combaterea Traficului de Droguri (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de către Consiliul Europei Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi, a avut o discuție cu Domnul Felipe Marques, expert al Consiliului Europei, judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Portugalia.

Aceste discuții au avut loc în cadrul activității de evaluare a cadrului legislativ/instituțional cu privire la funcționarea și componența Consiliului Superior al Magistraturii.

Aspectele abordate în cadrul ședinței s-au focusat cu preponderență pe recomandările GRECO în partea ce ține de componența CSM-ului, procedura de selecție a candidaților, criteriile care aceștia urmează să le întrunească.

Ministrul Justiției a menționat că consolidarea capacităților și asigurarea independenței Consiliului Superior al Magistraturii constituie un obiectiv prioritar al Ministerului Justiției care este reflectat și în proiectul noii Strategii în sectorul justiției, aprobată de către Guvern la 28 octombrie curent, iar primul pas pe acest segment îl constituie adoptarea de către Parlament a modificărilor constituționale, modificări care au fost agreate de către experții Grupului de Lucru ad-hoc din partea Consiliului Europei și ai Comisiei de la Veneția.

Domnul Felipe Marques, expert al Consiliului Europei, precum și judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii din Portugalia  și-a exprimat deschiderea și susținerea în acordarea asistenței necesare Republicii Moldova întru perfecționarea cadrului legislativ și a practicilor ce țin de activitatea organului de administrare judecătorească.

Spre final, părțile au convenit ca în cadrul raportului care urmează a fi elaborat să fie reflectate cele mai bune practici de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, în special în partea ce ține de mecanismul de selecție a membrilor și criteriile pe care aceștia urmează să le întrunească, ținându-se cont inclusiv de proiectul de modificare a Constituției și de opiniile Comisie de la Veneția.

Distribuie