Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 10 luni ale anului 2020

Foto: cnas.md

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 10 luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 20624,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24572,1 mil. lei) la nivel de 83,9%.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 11413,1 mil. lei sau 81,4% din suma anuală prevăzută de 14023,8 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 10 luni ale anului 2020 a înregistrat o creştere cu 283,7 mil. lei sau cu 2,5%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 9029,1 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

– 6168,5 mil. lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 83,8% din suma anuală precizată de 7358,7 mil. lei şi sunt cu 1175,2 mil. lei (23,5%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

– 2860,6 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 96,5% din suma anuală precizată de 2965,1 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 20214,4 mil. lei sau 82,3% din suma anuală precizată de 24572,1 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 2216,9 mil. lei sau cu 12,3%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 410,5 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 noiembrie 2020 a constituit 620,4 mil. lei.

Distribuie