Experți în domeniul produselor vitivinicole din Moldova, România și Bulgaria s-au reunit în cadrul unei conferințe transfrontaliere

Experți în domeniul produselor vitivinicole din Republica Moldova, România și Bulgaria s-au reunit în cadrul unei conferințe transfrontaliere pentru a discuta despre piața de vinuri; cooperarea în marketingul vitivinicol pentru regiunea Bazinul Mării Negre; controale sectoriale: sarcini interne și internaționale și promovarea digitală a industriei vitivinicole. Evenimentul a fost organizat de proiectul WINET „Trade and Innovation in the Wine Industry” și a avut drept obiectiv crearea unei platformă eficiente de comunicare între experții internaționali în domeniul produselor vitivinicole pentru a facilita schimbul decunoștințeși experiențe în sector.

Guvernul Republicii Moldova a fost reprezentată la conferință de Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu GHERCIU, care a menționat în mesajul adresat participanților că,  sectorul vitivinicol este o ramură strategică prioritară în economia națională.

„Pe parcursul ultimilor ani, industria vitivinicolă a înregistrat indicatori și rezultate pertinente. Astfel, Republica Moldova este inclusă în lista primelor 10 țări producătoare și exportatoare de vinuri din lume, cu un export considerabil în peste 60 de state ale lumii. Totodată, țara noastră deține cea mai mare densitate a podgoriilor din întreaga lume. Ne bucură faptul că sectorul vitivinicol național se află pe un trend ascendent, continuând să cucerească piața mondială prin acțiuni de promovare, prin efortul sectorului de a fabrica produse de calitate, cu suportul comunității donatorilor, precum și grație politicilor statului promovate de-a lungul timpului. Prin urmare, reieşind din importanța sectorului în dezvoltarea economico-socială a țării, are prioritate pe agenda de guvernare”, a declarat oficialul.

În aceeași ordine de idei, Sergiu GHERCIU a nominalizat prioritățile prospective ale Guvernului și a subliniat că Executivul continuă să se focuseze pe elaborarea politici consolidate ce vor contribui la dezvoltarea dinamică, echilibrată şi sustenabilă a componentelor  acestuia: pepinieritul viticol, viticultura şi vinificaţia, inclusiv prin prisma politicii de subvenționare, axată pe procesarea strugurilor, înființarea și modernizarea plantațiilor viticole.

„Guvernul țării noastre, de comun mediul academic, asociațiile de profil și partenerii de dezvoltare vor identifica soluții raționale, ce vor fi reflectate în documentele de politici strategice, în textul noului document aferent dezvoltării sectorului vitivinicol pentru anii 2022-2030 și vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a sectorului vitivinicol. În acest sens,  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va rămâne partenerul de încredere în promovarea eficientă politicilor de stat și în sprijinirea tuturor actorilor din domeniu, pentru depășirea provocărilor și promovarea imaginii Republicii Moldova ca ţară vitivinicolă”, a subliniat Sergiu GHERCIU.

În cadrul conferinței au fost organizate paneluri de discuții, prezentări și sesiuni de networking, la care au participat 18 speakeri din R. Moldova, România, Bulgaria, Franța, Marea Britanie, Italia, Elveția și Germania și care au formulat noi perspective de dezvoltare și colaborare, împărtășind soluții pentru depășirea crizei provocate de pandemia COVID-19.

Evenimentul a fost onorat de prezența reprezentanților guvernului și instituțiilor de stat din cele trei țări, precum și ai corpului diplomatic, echipele de implementare a proiectului, producătorii și alți actori din industrie.

Echipa de implementare a proiectului susține că grație finanțării UE, până în prezent au fost organizate un șir de evenimente, printre care webinare la subiecte de interes pentru vinificatori, dar și vizite de schimb de bune practici, pe parcursul cărora vinificatorii din cele trei țări au avut ocazia să cunoască procesul de producere și marketing al vinului aplicat de către colegii lor. De asemenea, în cadrul proiectului a fost creată platforma winet.wine – instrument de networking și marketing, unde producătorii din cele trei țări au ocazia să-și expună vinurile, având, astfel, acces la un număr mare de potențiali parteneri și cumpărători.

NOTĂ: WINET este proiect transfrontalier, finanțat de Uniunea Europeană, lansat în 2019, având drept scop sporirea colaborării și comerțului între țările bazinului Mării Negre, Republica Moldova, România și Bulgaria și cuprinde astăzi peste 175 de membri.

Distribuie