Explicații aferente utilizării scutirilor acordate persoanelor fizice pentru anul 2021

Foto simbol

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021, adoptată prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020, prevede unele modificări la capitolul ce ține de scutirile acordate persoanelor fizice pentru anul 2021.

Astfel, a fost majorată scutirea personală și scutirea suplimentară majoră cu 5% – de la 24 000 lei până la 25 200 lei și, respectiv, de la 18 000 lei până la 18 900 lei, iar scutirea pentru persoanele întreținute cu 50% – de la 3 000 lei până la 4 500 lei.

De asemenea, a fost anulată scutirea pentru soți în cuantum de 11 280 de lei.

Potrivit Legii sus-menționate, se păstrează dreptul persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal la o scutire suplimentară în sumă de 18 900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală conform art. 34 alin. (2) din Codul fiscal.

Menționăm că, categoriile de persoane specificate la art.33 alin.(2) sunt:

a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Ținând cont de faptul că scutirea pentru soț/soție a fost anulată (prin Legea 257 din 16.12.2020), începând cu 01 ianuarie 2021, angajatorul nu este în drept să aplice scutirea anulată la determinarea obligației de reținere a impozitului pe venit din salariu.

Totodată, depunerea de către angajat a cererii de renunțare la aceasta nu este obligatorie, aprecierea impozitului pe venit pasibilă reținerii rămâne a fi a angajatorului.

Precizăm că, dreptul la scutirea personală (art.33 alin.(1)) în sumă de 25 200 lei o are fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.90 1.

Persoanele fizice rezidente care pe parcursul perioadei fiscale de declarare au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.90 1, sunt obligate să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) (art.83 alin.(2) lit.a2)).

Potrivit Hotărârii Guvernului nr.697 din 22.08.2014: – scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă la un singur loc de muncă, fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct;

– angajatul este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, în cazul în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri;

– scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

SCUTIRI   2020    2021
Scutirea personală24 00025 200
Scutirea personală majoră30 00030 000
Scutirea soţ/soţie11 2800
Scutirea majoră, soț/soție18 00018 900
Scutirea pentru persoana întreținută3 0004 500
Scutirea pentru persoana întreținută, majoră18 00018 900
Distribuie