Facilități moderne de instruire pentru tinerii de la Colegiul tehnic agricol din Svetlîi

Foto: madrm.gov.md

Sediul unui laborator de la Colegiul tehnic agricol din Svetlîi a fost dotat cu echipamentul necesar pentru instruirea practică a viitorilor tehnicieni în instalații electrice. Astfel, anual, circa 100 de elevi vor învăța să repare și să utilizeze sistemele și echipamentele electrice, precum și își vor îmbunătăți competențele profesionale de montaj, funcționare, mentenanță a instalațiilor și sistemelor de distribuție a energiei electrice. Acțiunea a avut loc cu suportul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I. În acest context, oficiali ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Ambasadei Austriei în țara noastră și reprezentanți ai autorităților locale, au întreprins, astăzi, o vizită de monitorizare la Colegiu.

Secretarul de Stat al MADRM, Mihail Machidon, a accentuat importanța educației agricole pentru economia Republicii Moldova și a atragerii tinerilor către acest sector.

”Asigurarea competitivității agriculturii naționale pe plan internațional este posibilă doar prin modernizarea acesteia, prin formarea unor specialiști competenți, printr-o colaborare durabilă între instituțiile de învățământ, instituțiile de cercetare și agenții economici. Noile standarde privind agricultura modernă au dictat necesitatea introducerii în oferta instituțiilor de învățământ profesional tehnic a unui nou curs de formare „Electrificarea agriculturii”. Laboratorul a fost dotat cu echipamentul necesar amenajării a două standuri: „Rețele și instalații electrice” și „Instalarea și reglarea instalațiilor electrice în întreprinderi și construcții civile”.

Ambasadorul Austriei în Republica Moldova, Excelența Sa, Stella Avallone, a vorbit despre importanța reformei instituționale inițiate de proiectul „DevRAM”, Partea I,  ce au drept obiectiv crearea de sinergii și parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, autoritățile de stat, comunitatea de afaceri și donatorii internaționali.  

„Austria și Moldova sunt strâns legate printr-o gamă largă de activități în domeniul economiei, al securității, afaceri sociale, educației și culturii. Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare are drept direcții de intervenție învățământul profesional și incluziv, protecția mediului, asigurarea accesului la resurse de apă și adaptarea la schimbările climatice, precum și buna guvernare, statul de drept și consolidarea păcii. Între 1997 și 2019, Austria a oferit Moldovei asistență oficială pentru dezvoltare în valoare de aproximativ 58 de milioane Euro”, a subliniat Ambasadoarea.

În contextul importanței sprijinirii dezvoltării zonelor rurale din Republica Moldova, managerul de proiecte Agricultură și Dezvoltare rurală, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Ilona Gruenewald, a menționat că: „Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale din Republica Moldova este o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană. Crearea de oportunități de formare și de integrare socio-profesională pentru tineri, precum și dezvoltarea sistemului de formare continuă a adulților va contribui la creșterea atractivității zonelor rurale și a calității vieții, a competitivității sectorului agroalimentar din Republica Moldova. Acest lucru este esențial pentru o integrare și un acces sporit pe piața internațională, ceea ce va accelera în cele din urmă creșterea economică și dezvoltarea țării”.

Notă: Proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I a acordat asistență pe mai multe dimensiuni, rezultatele incluzând: bază tehnico-materială îmbunătățită, programe de formare pentru manageri, formare de formatori, laboratoare de instruire practică modernizate, etc. Proiectul implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria). European Union in the Republic of Moldova Austrian Development Agency Centrul Educațional Pro Didactica Donau Soja Colegiul Tehnic Agricol Svetlii, activează direct în șapte instituții de învățământ profesional tehnic, dar are un impact extins asupra întregului învățământ agricol din Republica Moldova.

Distribuie