FARM organizează cursuri de instruire pentru obținerea subvențiilor în avans

Federatia Agricultorilor din Moldova „FARM” Vă informează că în perioada 7-11 iunie curent se vor desfăşura cursurile de instruire în domeniul antreprenoriatului, organizat în parteneriat cu ONG “ProEntranse”. Programul de instruire este un curs destinat tinerilor, femeilor fermiere și migranților reveniți care doresc să se lanseze într-o activitate economică.

În urma petrecerii instruirilor, beneficiarii vor fi eligibili să acceseze subvenții în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, să-şi sporească abilitățile în domeniul antreprenorial şi să-şi asigure gestionarea eficientă a propriei afaceri. Obiectivul fundamental al programului dat de instruire este acela de a oferi o bază teoretică și practică, care să permită beneficiarilor să-și formeze și să exerseze competențele necesare în inițierea, promovarea și dezvoltarea unei afaceri.

De asemenea, această instruire este binevenită și doritorilor de a aplica la “Măsura 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole”, pentru depunerea cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, în cadrul Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA). Categoriile eligibile de solicitanți pentru Măsura 3 sunt persoanele fizice sau juridice înregistrate în localitățile rurale care lansează sau dezvoltă activități non agricole.

În cadrul cursului cu un nr. total de 40 ore, beneficiarii vor fi instruiţi pe următoarele tematici:

– Prevederile Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;

– Înregistrarea afacerii şi legislaţia în domeniu;

– Managementul afacerii;

– Planificarea afacerii;

– Managementul financiar;

– Evidenţa contabilă;

– Marketing şi vînzări;

– Managementul resurselor umane.

Organizarea activităților este coordonată împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) cu suportul Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). Reamintim despre lansarea de către AIPA a celui de-al VII-lea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial, disponibil până la 18 iunie 2021.

FARM este acreditată în organizarea instruirilor specializate pentru antreprenori, inclusiv inițierea de start-up-uri, în domenii precum planificarea și dezvoltarea afacerii, prevederile legislației, management, marketing și vânzări, resurse umane, administrare financiară, dar și alte domenii.

Pentru a afla condițiile de înregistrare la cursul de instruire, vă rugăm să expediați un mesaj cu datele de contact la adresa electronică: instruire@agrofarm.md  sau să luați legătura cu responsabilul de înregistrare la numărul de telefon 068882247.

Distribuie