Formarea profesională continuă în anul 2021

Foto simbol

Recent pe o rețea de socializare au fost vehiculate informații conform cărora în anul 2021 cadrele didactice și manageriale urmează să-și achite formarea profesională continuă din sursele proprii, precum și referitoare la calitatea necorespunzătoare a unor servicii prestate.

În scopul protecției dreptului cetățenilor la informație veridică, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării face următoarele precizări:

În anul 2018, din contul Proiectului Reforma Învățământului în Republica Moldova, în baza contractelor încheiate de MECC cu prestatorii de servicii de formare continuă, au fost alocați 10359568 lei pentru formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale (20 de credite de studii). Au fost utilizați  pentru formarea continuă 8222132 lei. Suma nevalorificată de către minister a constituit 2137436 lei.  Mijloacele nevalorificate nu au fost redirecționate către centrele de formare continuă care au avut solicitări și posibilități de realizare a formării profesionale. Formarea în 2018 s-a realizat în 15 centre de formare continuă. Unii prestatorii de servicii de formare profesională continuă, selectați de MECC în 2018, nu erau acreditați sau autorizați provizoriu în domeniul formării profesionale continue.

În anul 2019,  din contul aceluiași Proiect, în baza contractelor încheiate de MECC cu prestatorii de servicii de formare continuă, au fost alocați 11424573 lei pentru formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale (20 de credite de studii). Au fost utilizați  pentru formarea continuă 9678696 lei. Suma nevalorificată de către minister a constituit 1745877 lei și nu a fost redirecționată către centrele de formare continuă care au avut solicitări și posibilități de realizare a formării profesionale. Formarea în 2019 s-a realizat în 13 centre de formare continuă, fără a lua în considerare deținerea acreditării sau autorizării provizorii eliberate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare prestatorilor de servicii.

În anul 2020,  din contul Proiectului menționat, în baza contractelor încheiate de minister cu prestatorii de servicii de formare continuă, au fost alocați 5312131 lei pentru formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale. Au fost utilizați  pentru formarea continuă 4865410 lei. Suma nevalorificată a constituit 446721 lei.  Formarea în 2020 s-a realizat în 13 centre de formare continuă, care nu au fost selectate în baza criteriului de acreditare/autorizare a programelor de formare profesională continuă. În anul 2020 din contul mijloacelor Proiectului au fost achitate doar 10 credite de studii din programul de formare continuă de 20 de credite. Astfel, în 2020 costul celorlalte 10 credite de studii a fost achitat de către cadrele didactice/manageriale.

Pentru anul 2021 MECC nu a planificat mijloace financiare pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice/manageriale.

În aceste condiții, în scopul respectării legislației, actuala conducere a MECC a emis, pe 31.12.2020, ordinul nr. 1469 prin care a stabilit modul de organizare și finanțare a formării profesionale continue a cadrelor didactice și manageriale în anul 2021.

MECC accentuează că în anul 2021 cadrele didactice/manageriale nu trebuie să achite din surse proprii cheltuielile pentru formarea profesională continuă. Astfel, gratuitatea stagiilor de formare continuă urmează a fi asigurată în baza celor 2% din fondul de salarizare al fiecărei instituții (art. 213 din Codul Muncii). În acest sens, șefii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, conducătorii instituțiilor de învățământ au fost informați despre obligația de a planifica mijloace financiare pentru formarea cadrelor didactice/manageriale și asigurarea delegării acestora la stagiile de formare continuă.

Pentru asigurarea respectării art. 124 alin. 1) lit. b) din Codul educației, „Învățarea pe tot parcursul vieții în contextul educației formale se realizează în instituții sau organizații publice și private care oferă servicii de educație și programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate”, MECC a stipulat în Ordinul nr. 1469/2020 desfășurarea, începând cu 02.01.2021, a activităților de formare a cadrelor didactice și manageriale doar în cadrul instituțiilor ale căror programe de formare profesională continuă au fost acreditate/autorizate provizoriu.

Prin ordinul nr. 1469/2020:

– a fost aprobată și adusă la cunoștință publică lista instituțiilor ale căror programe de formare profesională continuă au fost acreditate/autorizate provizoriu.

 – Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație urmează să elibereze certificate de formare doar pentru programele acreditate/ autorizate provizoriu;

– prestatorii de servicii de formare continuă vor prezenta ministerului planurile/graficul/ platforma online de realizare a stagiilor de formare, iar Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare – actele necesare în vederea inițierii, în termen de până la 01.06.2021, a procedurii de acreditare a programelor proprii autorizate provizoriu.Ministerul evidențiază că cadrele didactice au dreptul să selecteze, în mod benevol, instituția în care urmează să realizeze stagii de formare  profesională continuă.

La finele fiecărei formări, beneficiarii stagiilor de formare completează formulare (anonime) referitoare la calitatea serviciilor prestate de către instituția acreditată/autorizată provizoriu. Formularele completate sunt analizate de către conducerea fiecărui prestator în scopul perfecționării și îmbunătățirii calității serviciilor.

MECC va monitoriza activitatea prestatorilor de servicii de formare continuă acreditați/autorizați provizoriu și în cazul stabilirii unor încălcări va iniția procedura de reevaluare a acestora. 

MECC va emite ordine suplimentare pentru prestatorii de servicii de formare continuă programele cărora vor fi acreditate/autorizate provizoriu.

MECC va întreprinde acțiuni prevăzute de legislație pentru identificarea și acordarea/alocarea surselor financiare suplimentare (inclusiv din mijloace externe) pentru finanțarea stagiilor de formare continuă ale cadrelor didactice și manageriale.

Astfel, acțiunile întreprinse de conducerea MECC au menirea de a înlătura abaterile și devierile identificate de la prevederile Codului educației și de a asigura calitatea formării profesionale continue a cadrelor didactice și manageriale.

În concluzie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reiterează că informațiile menționate nu corespund realității, denaturează activitatea MECC și conținutul informațiilor oficiale plasate pe site-ul oficial https://mecc.gov.md/.

Distribuie