Guvernul a aprobat Legea privind calitatea aerului atmosferic

Legea reglementează măsuri la nivel național privind evaluarea și monitorizarea calităţii aerului atmosferic, în conformitate cu standardele UE, pentru a contribui la combaterea poluării aerului şi a efectelor negative cauzate de aceasta. De asemenea, legea stabilește normative, regimuri de evaluare și regimuri de gestionare a calității aerului atmosferic, criterii privind delimitarea teritoriului Republicii Moldova în zone și aglomerări, condiții de instituire a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, cerințe cu privire la planurile de calitate/de menținere a calității aerului atmosferic, cât și măsuri de protecție pentru menținerea calității aerului conform standardelor Uniunii Europene.

Totodată, actul normativ stabilește atribuțiile și responsabilitățile  autorităților competente în coordonarea, elaborarea și implementarea politicii în domeniul protecției aerului atmosferic, precum și conține reglementări cu privire la  informarea și rapoartarea privind calitatea aerului atmosferic, furnizarea informației privind calitatea aerului atmosferic publicului, cooperarea transfrontalieră în asigurarea calității aerului atmosferic, etc.

În cadrul ședinței de Guvern, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, a subliniat: „Elaborarea proiectului Legii privind calitatea aerului atmosferic este fundamentată prin necesitatea transpunerii la nivel național a Directivelor Europene incluse în Acordul de Asociere RM – UE, și anume: Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. Aplicarea legii va contribui la atingerea obiectivului privind crearea unui sistem integrat de management al calității aerului și reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă cu 30% pînă în anul 2023, prevăzut în Strategia de mediu pentru anii 2014-2023”.

Totodată, ministrul a adăugat că  Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului va fi creată eșalonat, iar în prima etapă va fi procurată și instalată o stație urbană, o stație de trafic și o stație mobilă.

„Cheltuielile de procurare a stațiilor, analizatorilor, laboratorului de referință și a centrului de monitoring se vor efectua cu suportul partenerilor de dezvoltare”, a precizat ministrul Ion PERJU.

În prezent, MADRM este în proces de discuții cu reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Delegației Uniunii Europene în Moldova, Ambasadei Suediei la Chișinău, Secretariatul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi și alți actori internaționali în scopul identificării mijloacelor finanțatoare necesare, în  acest sens.

Notă: Până în prezent, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și-a confirmat disponibilitatea de a procura o stație de monitoring a calității aerului de ”trafic”, ce va permite lansarea procesului de evaluare prealabilă a calității aerului și divizarea teritoriului țării în zone și aglomerări. Statia de monitorizare va fi donată de Agenția de Mediu a Statului Federal German din Saxony-Anhalt, în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea Capacităților pentru Alinierea la Obiectivele Climatice ale UE în Țările Parteneriatului Estic (EaP Clima)” implementat de GIZ Moldova.  Secretariatul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi și-a oferit disponibilitatea de a instrui personalul Agenției de Mediu în vederea asigurării monitoringului în conformitate cu prevederile Directivelor UE.

Distribuie