Guvernul a aprobat lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională finanțate din FNDR pentru perioada 2022-2024

46 proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în regiunile și localitățile țării în perioada 2022-2024, cu un cost estimativ de 1,5 mlrd lei. Banii vor fi destinați pentru creșterea accesului oamenilor la infrastructura de alimentare cu apă și sisteme de canalizare, modernizarea infrastructurii spațiilor publice etc. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024, care conține lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională, ce urmează să fie finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), inclusiv și din alte surse de finanțare externă.

Documentul Unic de Program 2022-2024 este organizat în 3 Programe de finanțare:

  • Programul 1 „Competitivitate”, care include 14 proiecte orientate spre valorificareainfrastructurii de afaceri, inclusiv rețele de start-up, racordarea la utilități publice a zonelor economice libere și a parcurilor industriale, crearea locurilor de muncă, sporirea atractivității turistice și a altor inițiative orientate spre dezvoltarea economică la nivel regional și local.

Astfel, beneficiarii proiectelor vizate vor fi locuitorii raioanelor Soroca, Cahul și UTA Găgăuzia, mun. Bălți și Comrat pentru 5 proiecte pentru  valorificarea infrastructurii de afaceri.

Raioanele și localitățile din Anenii Noi, Dubăsari, Soroca, Orhei, mun Bălți și Chișinău, vor beneficia de 8 proiecte în vederea sporirii atractivității turistice.

  • Programul 2 „Dezvoltare Urbană” – include proiecte destinate orașelor, menite să asigure revitalizarea zonelor urbane degradate, să creeze un confort sporit locuitorilor din urbe prin amenajarea spațiilor cartierelor și să asigure conectarea la utilități publice calitative. Acest program va fi un sprijin esențial administrațiilor publice în schimbarea aspectului exterior al orașelor, dar va avea și un impact major asupra dezvoltării teritoriilor și localităților adiacente acestor orașe.

În acest mod, orașele Ocnița, Sîngerei, Ialoveni, Căușeni și mun. Bălți, Ciadîr Lunga vor îmbunătăți aspectul urban și confortul locuitorilor prin implementarea a 6 proiecte de revitalizare urbană.

  • Programul 3 „Infrastructură Regională” – include implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare. În acest Program au fost incluse 26 de proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare cu un cost ce depășește 1,3 mild. lei, care ulterior va fi completat și cu alte surse financiare externe.

Astfel, 33 de localități din raioanele Dondușeni, Ocnița și Soroca vor beneficia de un proiect, care va asigura locuitorii cu apă calitativă.

Alte 11 localități din raioanele  Soroca și Florești vor spori accesul oamenilor la sistemele de aprovizionare cu apă prin implementarea proiectului „Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca!”

Un alt proiect care va asigura interconexiunea cu apă potabilă este proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni” care presupune conectarea la sistemul de aprovizionare cu apă din România, operatorul ApaVital.

De asemenea, va fi demarată etapa I a proiectului „Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hîncești” al căror beneficiar vor fi locuitorii satelor Cotul Morii, Nemțeni, Obileni, Ivanovca, Mirești, Bujor Leușeni.

Proiectele selectate în cadrul Documentului care vor fi implementate în următorii 3 ani sunt:  

Programul 1. Competitivitate

1. Construcția Centrului expozițional NORD-EXPO – mun. Bălți

2. Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord – mun. Soroca

3. Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți” – Raionul Cahul, s. Crihana Veche

4. Dezvoltarea inovativă a întreprinderilor agricole și prelucrătoare din regiune prin construcția unui complex de păstrare și ambalare a producției Găgăuzia – UTA Găgăuzia, mun. Comrat

5. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea post-incubare a rezidenților Incubatorului de afaceri și dezvoltarea economiei mun. Ceadîr-Lunga și a regiunii – UTA Găgăuzia,  mun. Ceadîr-Lunga

6. Implementarea educației continue în domeniul antreprenoriatului în mediul rural prin formate hibride de instruire – UTA Găgăuzia, mun. Comrat

7. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți – mun. Bălți

8. Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Municipiul Soroca – mun. Soroca

9. Dezvoltarea Grădinii Botanice ca destinație ecoturistică – mun. Chișinău

10. Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” – raionul Orhei

11. Dezvoltarea atractivității turistice în comunitățile de pe ,,Platoul Coșnița” și orașul Criuleni – raionul Dubăsari, raionul Criuleni

12. Anenii Noi – Hub Național de turism sportiv – or. Anenii Noi

13. Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova (Raioanele Străşeni, Călărași, Nisporeni şi Ungheni) – or. Călărași

14. Crearea complexului turistic sportiv-ecvestru „AT-Prolin” – UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Programul 2. Dezvoltare urbană

15. Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți – mun. Bălți

16. Păstrăm trecutul pentru viitor – reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare – or. Ocnița

17. Sângerei – orașul incluziunii teritoriale – or. Sângerei

18. Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni – or. Ialoveni

19. Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni – raionul Căușeni

– or.Căușeni, Raionul

Căușeni

20. Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare – UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Programul 3. Infrastructura regională

21. Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița – raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița

22. Apă – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord – raionul Soroca

23. Construcția stației de tratare a apei și extinderea sistemului de canalizare în orașele Edineț și Cupcini – mun. Edineț, or. Cupcini

24. Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni – or. Glodeni

25. Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca 2 – raioanele Florești și Soroca

26. Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești – or. Florești

27. Construcția apeductului magistral Sărata-Răzești-Voinescu-Mingir, raionul Hîncești – raionul Hîncești

28. Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești – raionul Ungheni

29. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut –  s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni – raioanele Ungheni și Nisporeni

30. Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni – raionul Strășeni

31. Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) – raionul Ialoveni

32. Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I – raionul Hîncești

33. Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale a or. Nisporeni (etapele II și III) și com.Vărzărești – raionul Nisporeni

34. Sisteme Regionale Apa-Canal – garanția sănătății noastre – raionul Hîncești

35. Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare – raioanele Călărași și Strășeni

36. Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lapușnița, raionul  Hîncești – raionul Hîncești

37. Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală – raioanele Strășeni și Călărași

38. Construcția apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova – raionul Leova

39. Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși, raionul Leova – raionul Leova

40. Construcția apeductului magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova – raionul Leova

41. Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari – raioanele Ștefan Vodă, Căușeni și Căinari

42. Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia – or. Cimișlia

43. Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușenii Vechi” – or. Căușeni

44. Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului – or. Căușeni

45. Modernizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în raionul Cahul prin extindere și regionalizare continuă – raionul Cahul

46. Construcția stației de epurare a apelor uzate în municipiul Ceadîr-Lunga – UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga

Distribuie