Guvernul a aprobat lista studenților-doctoranzi care vor primi Bursa de Excelență a Guvernului și Bursa nominală pentru anul 2021

Foto: gov.md

21 de studenți-doctoranzi din țară vor primi Bursa de Excelență a Guvernului pentru anul 2021, în valoare de 2500 de lei, iar alți cinci studenți vor beneficia de Bursa pe domenii științifice, care constituie 2 mii de lei.

„Consider că învățământul la toate nivelurile trebuie să devină prioritatea numărul unul în țara noastră. Fără investiții substanțiale în acest domeniu, nu putem vorbi despre dezvoltarea durabilă a statului pe termen mediu și lung. Investițiile capitale a statului trebuie să meargă în primul rând în materia cenușie a viitoarelor generații”, a precizat premierul interimar.

Bursele se acordă studenţilor-doctoranzi, anual, pentru un an calendaristic, începând cu al doilea an de studii, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, care au acumulat numărul de credite necesar și au obţinut performanţe academice deosebite în următoarele domenii: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, științe sociale și economice, precum și științe umaniste.

Mijloacele financiare necesare pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului constituie 630 mii lei și 120 mii lei pentru oferirea Bursei pe domenii științifice.

În urma apelului lansat, la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării au fost depuse 38 de dosare, din cadrul a 5 instituţii de învățământ superioare: „Universitatea de Stat din Moldova”, „Universitatea Tehnică a Moldovei”, „Academia de Studii Economice a Moldovei”, „Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu şi Universitatea de Stat din Tiraspol”. Dosarele candidaţilor au fost evaluate de către 6 grupuri de experţi, constituite de MECC.

Acordarea Burselor de excelenţă a Guvernului şi Burselor pe domenii ştiinţifice pentru studenţii-doctoranzi va spori atractivitatea studiilor doctorale şi calitatea acestora, investiţiile în studenţii-doctoranzi fiind valorificate prin potenţialele beneficii aduse mediului economic și socio-cultural al țării. Lista studenților-doctoranzi beneficiari ai Bursei de Excelență a Guvernului și Bursei nominale pentru anul 2021 poate fi accesată aici.

Distribuie