Guvernul a aprobat modificarea distribuției alocațiilor bugetare destinate finanțării domeniilor cercetării și inovării

Foto: mecc.gov.md

Cabinetul de miniștri a aprobat, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetăriiși inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.

Documentul prevede modificarea distribuției alocațiilor bugetare destinate finanțării domeniilor cercetării și inovării, cu păstrarea distribuirii finanțării pentru anii 2021-2023 corespunzător finanțării domeniilor în anul 2020, adică 60% pentru acțiuni competitive și 40% pentru finanțarea instituțională.

Finalitatea proiectului Hotărârii Guvernului constă în actualizarea Programului național, în conformitate cu evoluțiile recente în domeniile cercetării și inovării, din perspectiva distribuției alocațiilor bugetare destinate domeniilor.

Menționăm că Рrоgrаmul național în domeniile сеrсеtării și inovării este principalul document de politici рrin саrе Guvernul stabilește prioritățile și obiectivele de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării pentru о durată de 4 ani și asigură sinсrоnizаrеа сu рrоgrаmul strategic de dezvoltare а țării, cu strategiile sectoriale si рrоgrаmеlе саdru de сеrсеtаrе ale Uniunii Europene.

Distribuie