Guvernul a aprobat modificările la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat

Proiectul de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 a fost aprobat astăzi de către cabinetul de miniștri. Documentul precizează veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), în contextul completării și modificării unor acte normative cu impact semnificativ asupra BASS.

Astfel, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se vor majora cu 1 miliard 818 mii lei sau de la 31 miliarde 224 mii lei până la 33 miliarde 042 mii lei, în legătură cu majorarea pensiilor calculate, indexarea pensiilor cu coeficientul actualizat de 13,94%, majorarea cheltuielilor pentru prestaţiile sociale, inclusiv prin acordarea ajutorului material unic de 2500 lei participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova în contextul marcării a 30 de ani de la războiul de pe Nistru și extinderea numărului de beneficiari ai alocației lunare de stat pentru merite deosebite față de stat. La fel, se majorează cheltuielile pentru gazele naturale și energia termică, ca urmare a aprobării unor noi tarife pentru anul 2022.

Suplimentar, vor fi majorate cheltuielile pentru salarizarea personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale, de la 184 milioane 856 mii lei până la 186 milioane 170 mii lei sau cu 1 milion 310 mii lei, în scopul asigurării volumului deplin de mijloace necesare, calculate în baza normelor salariale în vigoare în anul 2022.

Cheltuielile pentru bunuri şi servicii se majorează cu 24 milioane 49 mii lei, sau de la 329 milioane 179 mii lei până la 353 milioane 228 mii lei. Această creştere este generată de majorarea cheltuielilor cu 196 milioane 523 mii lei pentru serviciile bancare, serviciile poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale.

De subliniat că Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat are două surse de finanțare: resursele bugetului asigurărilor sociale de stat, din contribuțiile sociale ale salariaților și ale altor categorii de persoane asigurate și resursele transferate de la bugetul de stat.

Astfel, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat sunt în creștere cu 10,5%, de la 21 miliarde 680 milioane lei până la 23 miliarde 959 milioane lei, adică se majorează cu 2 miliarde 279 milioane lei.

Cheltuielile pentru prestațiile finanțate din contul transferurilor de la bugetul de stat se micșorează cu 460 milioane lei, de la 9 miliarde 544 milioane de lei la 9 miliarde 84 miliarde lei. Aceste evoluții reflectă faptul că tot mai multe prestații din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat sunt prestații bazate pe contribuții.

Transferurile primite între bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, se precizează de la 12 miliarde 550 milioane lei până la 14 miliarde 207 milioane lei, sau prin majorare cu 1 miliarde 657 milioane lei. Astfel, deficitul părții contributive a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat constituie în jur de 21%.

”Pentru micșorarea acestui deficit este important să creștem disciplina contribuabililor, să îmbunătățim transparența sistemului de asigurări sociale. În acest sens, Republica Moldova are rezerve importante pentru a suplimenta fondurile asigurărilor sociale de stat din mai multe surse: contracararea fenomenului muncii la negru, a muncii nedeclarate și subdeclarate, reglementarea muncii zilierilor, atragerea investițiilor în industrie și sectoarele de servicii, creșterea productivității muncii”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, în cadrul ședinței de Guvern.

Distribuie