Guvernul a aprobat politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021

Foto: gov.md

Guvernul a examinat și aprobat proiectul Hotărârii de Guvern privind politica bugetar fiscală și vamală pentru anul 2021. Dat fiind specificul anului 2020, determinat de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, dar și de calamitățile naturale din sectorul agricol, s-au impus câteva adaptări ale politicilor publice de natură bugetar-fiscală. Reieșind din această situație, majoritatea măsurilor sunt direcționate spre susținerea mai multor domenii economice afectate de pandemie și de seceta severă din anul curent.

Proiectul conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și mecanisme noi de subvenționare, în vederea susținerii relansării economice.

Proiectul de lege a fost consultat cu autoritățile publice și asociațiile de business, fiind recepționate și examinate peste 300 de propuneri. Totodată, au fost organizate mai multe ședințe cu mediul de afaceri și cu alte părți interesate în cadrul cărora au fost discutate prevederile proiectului de lege și propunerile acestora la legislația fiscală și vamală. De asemenea, proiectul de lege a fost discutat în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și pe platforma Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.

Majoritatea propunerilor reflectate în proiect sunt așteptate și solicitate de mediul de afaceri. Printre acestea, se numără:

–        uniformizarea cotelor impozitului pe venit;

–        majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special scutirii pentru persoane întreținute cu 50%;

–        reducerea de la 18% la 12% a cotei impozitului pe venit pentru persoanele care activează în domeniul justiției;

–        extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT;

–        modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți concomitent cu aplicarea aceleiași cote a TVA pentru producția agricolă primară;

–        reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HORECA;

–        extinderea Programului de rambursare a TVA până la 30 septembrie 2021 pentru producători agricoli afectați de calamitățile naturale, în limita cuantumului impozitelor salariale achitate;

–        asigurarea concurenței loiale prin revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, prin micșorarea plafonului neimpozabil de la 200 la 100 de euro, începând cu 1 mai 2021 pentru procurările de pe platformele de comerț online;

–        stabilirea cotelor accizelor pentru anii 2021 – 2023, astfel fiind propusă creșterea anuală la produsele din tutun cu 15%, băuturi alcoolice cu 5% și produse petroliere cu 9%;

–        instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă, prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități – suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 pentru programul respectiv constituie 200 milioane de lei și altele.

Suplimentar, proiectul de lege conține și propuneri ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților locale prin: anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare; acordarea dreptului autorităților locale din localitățile rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare; acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice locale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, în mărimea și modul stabilit de autoritățile publice locale.

Proiectul de lege prevede și unele măsuri de politică salarială, propuse pentru anul 2021, în special de majorare a sporului cu caracter specific personalului medical cu 30%.

Premierul Ion Chicu a mulțumit celor care au muncit la elaborarea acestui proiect: „Vreau să mulțumesc tuturor pentru participare la procesul consultativ, în mod special colegilor de la Ministerul Finanțelor. Sper că în forma actuală și în formatul respectiv proiectul reflectă așteptările mediului de afaceri. Poate că ne-am fi dorit mai multe scutiri și avantaje pentru antreprenori, dar reieșind din situația actuală complicată, avem ce avem.”

Distribuie