Guvernul a aprobat Programul de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025

Foto: mdrm.gov.md 

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri, în ședință de Guvern, Programul de Dezvoltare a Horticulturii pentru anii 2021-2025, inclusiv, Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU, a comunicat, în cadrul ședinței, că documentul este orientat spre consolidarea eforturilor și intervențiilor în sectorul horticol, fiind focusat prioritar pe dezvoltarea sustenabilă.

„Scopul Programului vizat constă în sporirea competitivității și rezilienței sectorului horticol prin creșterea valorii producției și aprofundarea integrării lanțului valoric, cu accent pe dezvoltarea durabilă a mediului rural. În procesul de implementare a Programului, ne propunem ca până în anul 2025 să atingem câteva obiective. Astfel, intenționăm să extindem accesul la piețele externe, să sporim competitivitatea forței de muncă și a mediului de afaceri. Totodată, avem certitudinea că noul Program va aduce plus valoare sectorului horticol în țara noastră și va perpetua dezvoltarea și inovarea, componente ce generează profit atât pentru întreprinderi, cât și pentru bugetul de stat”, a menționat ministrul Ion PERJU.

În același context, oficialul a specificat că prin implementarea graduală a Planului de acțiuni al Programului, sunt trasate obiective specifice și măsurabile, ce țin de extinderea suprafețelor perene, prin înființarea plantațiilor intensive și super-intensive noi, cu o suprafață de circa 21,8 mii ha; creșterea producției globale de fructe cu circa 508,7 mii tone sau 35%; creșterea producției globale de legume cu circa 433 mii tone sau 45%; creșterea recoltei medii la ha pentru produsele horticole cu circa 40%; extinderea suprafețelor irigate, prin efectuarea investițiilor în circa 91,1 mii ha. De asemenea, extinderea spațiilor de păstrare a fructelor, prin crearea depozitelor frigorifice noi cu o capacitate de depozitare de circa 338 mii tone fructe; crearea caselor de ambalare noi cu o capacitate de circa 45 mii tone de fructe; extinderea spațiilor protejate de producere a legumelor, cu circa 5 mii ha; creșterea valorii exporturilor pentru produsele horticole cu peste 200 milioane dolari SUA, etc.

Pentru implementarea Programului sunt necesare circa 11 milioane de lei.

Cu referire la documentul aprobat, Prim-ministrul Ion CHICU a specificat: „Am toată convingerea că în spatele acestor indicatori stau analize profunde, întrucât în procesul de elaborare a acestui program am beneficiat de suportul partenerilor externi, inclusiv USAID, de aceea consider că acest Program este unul destul de realist pentru a fi implementat”.

Distribuie