Guvernul a aprobat Programul de îmbunătățiri funciare pentru anii 2021-2025

Foto: madrm.gov.md

Cabinetul de miniștri a aprobat, astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managmentului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și Planul de acțiuni necesar pentru implementarea acestuia.

Programul stabilește patru obiective majore: racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului prin restructurarea organizațională a programelor de studii și sistemului de învățământ agricol; prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 2 552 ha de terenuri agricole; ameliorarea  solurilor pe o suprafață de  68,5 mii ha de terenuri agricole și conservarea și sporirea fertilității solurilor pe o suprafață de 5 mii ha de terenuri agricole.

În cadrul ședinței, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU a comunicat că Programul de îmbunătățiri funciare prevede lucrări  de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor ce sunt necesare pentru a proteja solul împotriva acțiunii mecanice a apei și a vântului, a reface deficitul de umiditate, a preveni sau a elimina excesul de apă din sol, de la suprafața acestuia, precum și pentru a restabili solurile.

„Degradarea solului este influențată de factori naturali și antropici cu impact negativ asupra funcțiilor solului, ce duc la micșorarea fertilității acestuia. În țara noastră circa 80% din solurile arabile sunt amplasate pe versanți, prin urmare, lucrările de prevenire și combatere a eroziunii de suprafață sunt prioritare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii. Scopul Programului constă în realizarea măsurilor de stopare a degradării și de sporire a fertilității solurilor prin modernizarea și extinderea sistemului de îmbunătățiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne și a practicilor agricole prietenoase mediului”, a precizat ministrul Ion PERJU, în cadrul ședinței de Guvern. De asemenea, oficialul a mai adăugat că prevederile Programului derivă din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030.

Totodată, ministrul Ion PERJU a  menționat că pentru realizarea obiectivelor Programului, în primii trei ani, sunt necesare mijloace financiare în sumă totală de circa  164 mln de lei. Banii vor fi alocați din contul și în limita alocațiilor bugetare aprobate anual în bugetele autorităților/instituțiilor implicate, dar și în urma atragerii programelor, proiectelor cu asistență externă.

Notă: În Republica Moldova cele mai răspândite forme de degradare a solurilor sunt: eroziunea de suprafață și de adâncime, alunecările de teren, etc. Conform informațiilor prezentate de instituțiile științifice din domeniu, în țara noastră, solurile afectate de eroziunea de suprafață ocupă circa 981 560 ha, iar prejudiciul anual direct și indirect produs de eroziune este de circa 2,7 miliarde de lei.

Distribuie