Guvernul a aprobat reorganizarea a patru ministere

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de reorganizare și restructurare a administrației publice centrale de specialitate. Documentul prevede că fostul Minister al Economiei și Infrastructurii este redenumit în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), fiind creat, separat, Ministerul Economiei (ME). Cea din urmă instituție va prelua de la MIDR următoarele domenii de competență: economie, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, precum și tehnologia informației.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a fost diviziat în două instituții separate:  Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Culturii (MC), acesta din urmă fiind responsabil de domeniul cultură și patrimoniu național, dar și turism, prin preluarea acestor competențe de la MIDR.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la fel, a fost separat în două instituții: Ministerul Sănătății (MS) și Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), care va fi responsabil de domeniile muncă, protecţie socială și demografie.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a fost redenumit în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), iar Ministerul Mediului (MM), instituție creată separat, va acoperi următoarele sectoare: protecţia mediului, schimbările climaterice și resursele naturale. Totodată, domeniul dezvoltării regionale și cel al planificării spațiale vor trece în gestiunea MIDR.

Ministerele reorganizate, în termen de 15 zile, urmează să prezinte Guvernului modificările corespunzătoare la regulamentele lor de organizare și funcționare, structura și efectivul-limită, listele autorităților administrative subordonate ș.a, inclusiv propuneri de redistribuire către ministerele nou-create a alocațiilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021. Mijloace financiare suplimentare nu vor fi alocate în acest scop.

Distribuie