Guvernul a aprobat repartizrea a 1,4 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale în anul 2022

Cabinetul de miniștri a avizat aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022, în valoare de 1, 485 348 miliarde lei. Mijloacele financiare vor fi repartizate pentru întreținerea şi reparația construcțiilor inginerești și a drumurilor publice naționale cu o lungime totală de 5 902 km. 

Astfel, din volumul total al mijloacelor Fondului rutier, 696, 475 milioane lei se preconizează a fi utilizate pentru lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale, inclusiv:

 – 538, 173 milioane lei – pentru finanțarea lucrărilor de reparație capitală a drumurilor și construcțiilor inginerești. Din aceste mijloace vor fi reparate capital sectoare de drumuri naționale cu o lungime totală de 61, 63 km, precum și 6 poduri;

 – 60 milioane lei – pentru executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor și procurare a terenurilor, în cazul extinderii drumurilor naționale;

 – 183 milioane lei – cofinanțarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naționale finanțate prin intermediul altor programe implementate din bugetul de stat;

 – 7, 7 milioane lei – pentru procurarea utilajului și echipamentului necesar pentru implementarea standardelor contemporane la testarea materialelor din domeniul drumurilor și a sistemelor de evidență a traficului.

Programul va contribui la utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru Fondul rutier și va permite realizarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale pentru anul 2022.

Proiectul poate fi accesat aici: https://bit.ly/3fUvBAJ

Distribuie