Guvernul a negociat un nou proiect de asistenţă externă cu Corporația Financiară Internațională.

Reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova au negociat proiectul Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Corporația Financiară Internațională (IFC) în vederea realizării proiectului ”Reforma Climatului Investițional în Republica Moldova faza II”.

Scopul proiectului constă în sporirea competitivității sectorului privat și a exporturilor agricole prin deschiderea pieței Uniunii Europene (UE) pentru produse de origine animală (carne de pasăre, ouă, lapte și produse lactate) și consolidarea capacităților de export a sectorului horticol.

Bugetul proiectului este de 3,8 milioane dolari SUA. Contribuția IFC constituie 2,8 milioane dolari SUA, resurse nerambursabile – asistenţă tehnică. Cofinanțarea proiectului din partea Guvernului Republicii Moldova, în sumă de 1 mil USD, va fi realizată sub forma plăţilor către părți terțe pentru bunurile și serviciile necesare pentru implementarea proiectului.

Proiectul propus va avea o perioadă de implementare de 3 ani (2021-2023) şi va realiza următoarele rezultate planificate:

1. Raport privind evaluarea infrastructurii naționale de laborator în vederea obținerii accesului la piețele UE pentru ouă și carnea de pasăre și produsele lactate din Republica Moldova;

2. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unei unități de procesare a subproduselor de origine animală în vederea creării unui sistem sigur de gestiune a maladiilor și deșeurilor în sectorul de producere animalieră;

3. Recomandări privind ajustarea și modernizarea cadrului juridic național cu scopul de a transpune regulamentele UE moderne în legislația relevantă a Republicii Moldova, în special în privința siguranței alimentelor aferente cărnii de pasăre și produselor lactate;

4. Raport și recomandări privind un Plan de acțiuni pentru sectorul de produse lactate și Programul de monitorizare a laptelui crud care urmează a fi instituite de autorități în vederea obținerii accesului la piețele UE;

5. Elaborarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de transmitere, recepționare și evidență a alertelor pentru alimente și furaje, în conformitate cu prevederile HG 59/2017;

6. Program de mentorat și consolidare a capacităților pentru sectorul horticol în vederea sporirii exporturilor de fructe proaspete și miere din R. Moldova în UE.

Beneficiari ai proiectului vor fi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor şi Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru.

Acordul negociat urmează a fi semnat de către Guvern urmare a finalizării tuturor procedurilor interne conform Legii nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.

Distribuie