IMM-urile autohtone sunt încurajate să implementeze eco-inovațiile

Promovarea eco-inovațiilor în cadrul IMM-urilor autohtone a fost abordată în cadrul unui atelier de lucru desfășurat cu participarea reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii, Organizației Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), autorităților publice, mediului de afaceri, mediului academic și partenerilor de dezvoltare.

Scopul atelierului a urmărit implicarea participanților în discuția cu privire la oportunitățile de promovare a eco-inovării în rândul IMM-urilor din Moldova.

„Promovarea bunelor practici de transfer tehnologic şi afaceri inovaționale, precum și familiarizarea cu studiile de caz privind eco-inovațiile existente în țările membre ale Uniunii Europene vor contribui la consolidarea capacităților în domeniul eco-inovației IMM-urilor din Republica Moldova și va permite preluarea celor mai bune practici. Eco-inovarea poate să fie soluția care va conduce inevitabil la realizarea progreselor în atingerea obiectivului de dezvoltare economică durabilă”, a declarat Vasile Vulpe, șeful Direcției Politici Economice și Mediul de Afaceri, din cadrul Ministerul Economiei și Infrastructurii.

„În conformitate cu Raportul național privind evaluarea performanțelor dezvoltării economiei verzi s-a constatat că, doar 3% din inovații sunt aplicate în practică în sectorul de afaceri din Republica Moldova. În comparație cu media UE și țările din regiune este un indicator foarte mic și credem că lansarea unui proces de promovare a eco-inovațiilor la nivel național, la care asistăm astăzi, va schimba această tendință”, a adăugat reprezentantul MEI.

Potrivit directorului general al ODIMM, Iulia Costin, implementarea eco-inovațiilor în cadrul activității întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă una din soluțiile viabile pentru adaptarea la condițiile și provocările dificile apărute în ultima perioadă. Adaptarea practicilor eco-inovative de către întreprinderi va favoriza dezvoltarea acestora și va oferi un potențial sporit de a face față presiunii concurențiale existente atât din interiorul țării, cât și din exterior.

Promovarea eco-inovațiilor în rândul IMM-urilor reprezintă una dintre cele trei etape ale Programului Ecologizarea IMM-urilor. Astfel, aceasta va oferi Republicii Moldova o serie de oportunități de a beneficia de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană, precum și de a atinge obiectivele prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Evenimentul de promovare și implementare a eco-inovațiilor în cadrul sectorului antreprenorial este organizat de ODIMM în parteneriat cu UNEP, în cadrul proiectului regional EU4Environment/Uniunea Europeană pentru Mediu în Țările Parteneriatului Estic, „Rezultatul 2.6 Lanțul valoric ecologic și inovarea produselor” ca parte a „Rezultatului 2: Economia circulară și noi oportunități de creștere”.

Distribuie