Impactul mercurului asupra mediului și sănătății umane va fi redus în țara noastră

Impactul mercurului asupra mediului și sănătății umane va fi redus în țara noastră. În acest sens, astăzi, a avut loc prima reuniune a Comitetului de Coordonare a proiectului ,,Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata în Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”, la care au participat membrii delegați ai instituțiilor naționale și echipa de proiect, precum și experți în domeniu.

Proiectul menționat are ca scop îmbunătățirea cadrului legal, consolidarea capacităților instituționale și reducerea riscurilor de expunere la mercur, organizarea instruirilor tematice, elaborarea regulilor unice pentru depozitarea temporară a deșeurilor de mercur și transportarea acestora în condiții de siguranță, realizarea studiilor și analizelor, desfășurarea campaniilor de informare și sensibilizare a populației.

Reuniunea a fost prezidată de Secretarul de Stat al MADRM, Valentina ȚAPEȘ, președinte al Comitetului declarând că: „Republica Moldova este parte la Convenția de la Minamata cu privire la mercur și are drept scop de a proteja sănătatea omului și mediul împotriva riscurilor de expune la mercur și compușii de mercur. Astfel, proiectul se implementează pe o perioadă de 33 luni în corespundere cu Acordul de cooperare dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Programul ONU pentru Mediu (UNEP), semnat la 26 august 2020. Ședința de astăzi reprezintă un moment oportun pentru a revizui primele rezultate ale proiectului implementat, de a estima și actualiza datele și categoriile produselor plasate pe piață ce țin de cantitatea de mercur/compuși de mercur, de a formula propuneri de modificare și de completare a cadrului legal.”

Totodată, membrii Comitetului de Coordonare au realizat schimb de opinii și consultări în vederea elaborării primului raport de activitate.

MADRM reiterează că, din 1 ianuarie 2021, este interzis importul de obiecte, bunuri sau produse ce conțin mercur sau adaos de mercur/compuși de mercur, alte produse și obiecte ce conțin compuși de mercur. Acestea trebuie să fie scoase din uz și administrate în mod corect, pentru a reduce riscurile și emisiile de deșeuri periculoase, transportarea și păstrarea în condiții de siguranță.

Distribuie