În atenţia persoanelor care desfăşoară activitate necalificată cu caracter ocazional

Foto: cnas.md

Casa Naţională de Asigurare Socială reaminteşte persoanelor care desfăşoară activitate de ziler în agricultură despre unele prevederi ale Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Potrivit  art.7, zilierul are obligația de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Astfel, zilierul urmează să se deplaseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale din raza domiciliului pentru a achita contribuţia de asigurări sociale şi a încheia un contract de asigurare socială. Acest tarif în anul 2020 constituie 228 lei lunar sau 2736 lei pentru un an întreg.

Atragem atenţia că perioada pentru care se plăteşte contribuţia reprezintă perioadă asigurată, care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces.

Distribuie