În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

Foto: cnas.md

În conformitate cu prevederile art. 265 a Codului Civil nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.
Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că data de 28 decembrie 2020 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

–      Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 – 1.6 din anexa menţionată au obligaţia să declare şi să  achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna noiembrie 2020 pînă la data de 28 decembrie 2020 inclusiv.

–      Persoanele fizice, care se regăsesc în una dintre situațiile: fondatori ai întreprinderilor individuale; notari învestiți în funcție în modul stabilit de lege; executori judecătorești învestiți în funcție în modul stabilit de lege; avocați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității de avocat în condițiile legii; administratori autorizați care au înregistrată una dintre formele de organizare a activității de administrator în condițiile legii; persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal au obligaţia să achite contribuţiile individule de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna noiembrie curent în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală, ce constituie suma de 895 lei , pînă la data de 28 decembrie 2020 inclusiv.

–       Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna ianuarie 2021 în mărime de 1/12 din taxa fixă anuală,  ce constituie suma de 895 lei pentru fiecare angajat, pînă la data de 28 decembrie 2020 inclusiv.

Potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 173/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorărilor de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.
Casa Naţională de Asigurări Sociale recomandă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor de stat să se conformeze prevederilor legislaţiei, respectiv, să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în termenii stabiliţi.

Distribuie