În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS – modificări în anexa nr. 3 la Legea nr. 489/1999

Foto: cnas.md

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă plătitorilor de contribuţii, că prin Legea nr. 224 din 04.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 353-357 din 22.12.2020, au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, anexa nr. 3 – Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calclează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Anexa citată a fost completată cu punctul 41 cu următorul cuprins „41) plățile efectuate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului SARS-CoV-2”.
Astfel, plățile efectuate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 constituie facilităţi acordate de angajator din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Aceste prevederi au intrat în vigoare la data de 22 decembrie 2020.
Plățile efectuate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 pînâ la intrarea în vigoare a prevederilor menţionate constituie recompense plătite de angajator din care se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi se declară în tabelul nr. 3 al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18) de comun cu salariile calculate şi alte recompense.

Distribuie