În atenția solicitanților de certificate pe suport de hârtie

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că începând cu 01.12.2020 subdiviziunile teritoriale (casele teritoriale de asigurări sociale) nu vor mai elibera certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii de stat.

Autorităţile publice pot obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică. Instituţiile solicitante vor interacționa pe o Platformă tehnologică comună de schimb de date – MConnect.

Accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetăţenilor şi ajută la rezolvarea mai rapidă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.

De menţionat că, cetățenii vor oferi autorităților publice datele personale o singură dată, iar instituțiile publice vor utiliza aceste date pentru prestarea serviciilor publice.

Atenţionăm că solicitanţii vor avea posibilitatea de a obţine în continuare de la CNAS sau de la subdiviziunile teritoriale (CTAS) certificate pentru prezentarea lor peste hotarele ţării.

Distribuie