În pofida crizei pandemice, contribuția ZEL-urilor la dezvoltarea economiei naționale înregistrează o dinamică ascendentă

Foto: mei.gov.md

În pofida crizei pandemice, contribuția ZEL-urilor la dezvoltarea economiei naționale înregistrează o dinamică ascendentă. Aceasta este concluzia raportului privind activitatea Zonelor Economice Libere (ZEL) în semestrul I al anului 2020, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Potrivit raportului, pe parcursul semestrului I, pe teritoriul Republicii Moldova au activat 7 ZEL-uri, cu 34 subzone și 213 de rezidenți. Față de perioada similară a anului precedent, numărul rezidenților a crescut cu 8 sau cu circa 3,9%. În același timp, numărul angajaților rezidenților zonelor libere la sfârșitul perioadei de raportare a constituit 16463 persoane, înregistrându-se o scădere față de perioada similară a anului 2019 cu 329 persoane sau 2%.

Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul zonelor libere pe parcursul activității acestora până la data de 30 iunie 2020, a constituit 453,0 mln dolari SUA, sporind în semestrul I cu 9,3% sau cu 38,5 mln dolari SUA. Din volumul total al investițiilor, peste 48% revin ZEL Bălți, 19,5% – ZEL Ungheni-Business, 16,1% – ZAL Expo-Business-Chișinău, 4,1% – ZAL PP Taraclia, 4,1% – ZAL Tvardița, 5,4% – ZAL PP Valkaneş şi 2% pentru ZAL PP Otaci-Business.

În medie la un rezident, în semestrul I 2020, revine o investiție realizată de circa 97,4 mii dolari SUA. Cea mai mare valoarea a acestui indicator a fost înregistrată în ZEL „Bălți” (187,4 mii USD/rezident), urmat de ZEL „Ungheni-Business” (117,7 mii dolari SUA) și ZAL „Tvardița” (88,7 mii dolari SUA).

În zonele economice genul prioritar de activitate este activitatea industrială. În semestrul I, valoarea totală a mărfurilor produse şi serviciilor prestate în zonele libere a constituit circa 4,9 mlrd lei, din care ponderea valorii producției industriale a constituit 94,3%. Venitul din vânzările producției industriale în total pe zonele libere în semestrul I  s-a micșorat cu 19,7% față de perioada similară a anului precedent şi a constituit 4615,2 mln lei. Cea mai mare parte a producției industriale fabricate în zonele libere, în valoare de 4294,2 mln lei sau 93,0%, a fost exportată.

Produsele principale realizate de rezidenții ZEL sunt cabluri electrice pentru autoturisme, conductoare electrice, articole de mobilă, tapițerie din material sintetic pentru scaune de tipul celor utilizate pentru autovehicule, covoare, gresie porțelanată, plasă din fibrosticlă, mezeluri etc.

Potrivit documentului, pandemia de COVID-19 a afectat activitatea rezidenților ZEL. Aceasta a determinat micșorarea veniturilor din vânzarea producției industriale cu 19,7% față de perioada similară a anului precedent, reducerea cu 25,3% față de aceeași perioadă a anului precedent a valorii mărfurilor și serviciilor produse în ZEL-uri în semestrul I 2020 și exportate, precum și micșorarea activității comerciale externe cu 38,6%.

În pofida crizei pandemice, totuși contribuția ZEL-urilor la dezvoltarea economiei naționale deține ponderi importante. Astfel, 21,1% din exporturile totale ale țării în semestrul I au fost generate de producția produsă în cadrul zonelor economice libere. Comparativ cu semestrul I al anului 2019, ponderea exporturilor din cadrul Zonelor Economice Libere în total export a țării a înregistrat o micșorare de 1.8 puncte procentuale.

Raportul de activitate al ZEL-urilor în semestrul I a anului 2020 poate fi accesat AICI.

Distribuie