În țara noastră se vor reduce consumul și producția de hidrofluorocarburi – gaze cu efect de seră

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion PERJU a semnat, astăzi, Acordul de inițiere a proiectului „Implementarea activităților de facilitare a ratificării Amendamentului de la Kigali de către Republica Moldova”.  Scopul principal este de a susține țara noastră să îndeplinească acțiunile necesare pentru a reduce consumul și producția de hidrofluorocarburi-gaze cu efect de seră, ce sunt utilizate în sectorul frigorific și de condiționare a aerului.

Costul total al proiectului constituie circa 50 mii de dolari, banii sunt donați de Fondul Multilateral pentru Implementarea Protocolului de la Montreal și vor fi utilizați pentru revizuirea și evaluarea cadrului legal și de reglementare din țara noastră, necesar pentru a permite controlul și raportarea privind consumul de hidrofluorocarburi (HFC) în conformitate cu obligațiile stipulate de Amendamentul de la Kigali.

Astfel, în cadrul proiectului va fi elaborată o foaie de parcurs cu privire la cadrul legal și de politici, ce va conține acțiunile necesare pentru a permite ratificarea și implementarea Amendamentului de la Kigali. Conform prevederilor Protocolului, fiecare țară semnatară implementează propriul grafic de excludere a HFC-urilor din circulație. În acest  mod, Republica Moldova și-a luat angajamentul ca din anul 2029, consumul de HFC să fie redus cu 10%. De asemenea, țara noastră își trasează drept obiectiv ca până în anul 2045, utilizarea de HFC să fie diminuată cu 80% (de la nivelul de bază).

Totodată, activitățile proiectului prevăd elaborarea propunerilor privind strategiile naționale și a cadrului legal pe termen lung pentru controlul de hidrofluorocarburi în anumite sectoare, precum și va fi evaluat și revizuit sistemul național de denumire și codificare a mărfurilor, în conformitate cu noul sistem de codificare pentru seria de HFC pure și amestecate în Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (Nomenclatorul HS a ediției 2022) a Organizației Vamale Mondiale. De asemenea, vor fi evaluate oportunităților de stabilire a unui mecanism de coordonare pe termen lung între instituțiile guvernamentale relevante afectate de angajamentele stipulate de Amendamentul de la Kigali.

Proiectul va derula în perioada aprilie-decembrie 2021.

Notă: Amendamentul de la Kigali are drept scop obținerea reducerii globale a consumului și a producției de hidrofluorocarburi – gaze cu efect de seră, care sunt utilizate în sectorul frigorific și de condiționare a aerului. Aceste gaze au un înalt potențial de încălzire globală. Se estimează că implementarea prevederilor Amendamentului de la Kigali ar putea reduce temperatura globală cu circa 0,5°C până la sfârșitul secolului, contribuind astfel la atingerea obiectivului Acordului de la Paris de a menține creșterea temperaturii sub 2°C”.

Distribuie