În trimestrul III 2020 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2020 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul precedent și cu 9,3% față de trimestrul III 2019.

Sursa: statistica.md

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 18118,4 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 14099,3 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 13799,1 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5100,0 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5282,8 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 5620,7 lei.

Comparativ cu trimestrul III 2019 în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială – cu 26,0% mai mult;
 • industria extractivă – cu 12,4%;
 • informații și comunicații – cu 12,0%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 5,8% mai puțin;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 5,1%.

Comparativ cu trimestrul II 2020 cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 13,5% mai mult;
 • construcții – cu 11,6%;
 • industria extractivă – cu 11,1%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în:

 • învățământ – cu 6,3% mai puțin;
 • alte activități de servicii și informații și comunicații – cu câte 2,2% fiecare;
 • activități financiare și de asigurări – cu 1,9%.

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul III a.c. 7032,9 lei (+8,9% față de trimestrul III 2019), iar în sectorul economic (real) – 8452,2 lei (+9,4% față de trimestrul III 2019).

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 105,8%.

Numărul mediu al salariaților a scăzut în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 cu 3,1%. Scăderi ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 30,5% mai puțin;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 9,2%;
 • transport și depozitare – cu 7,8%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice – cu 7,1%;
 • industria prelucrătoare – cu 7,0%.

Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați, în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii – cu 19,2% mai mult;
 • informații și comunicații – cu 4,7%;
 • construcții  – cu 3,3%.

Comparativ cu trimestrul II 2020 numărul mediu al salariaților a crescut cu 4,8%. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 70,2% mai mult;
 • alte activități de servicii – cu 13,9%;
 • construcții – cu 12,5%.
Distribuie