Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii pot fi solicitate prin e-Cerere

Foto: cnas.md

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu recomandări pentru familiile cu copii care solicită stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Familiile cu copii pot solicita acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii prin depunerea cererilor în mod electronic prin serviciul electronic „e-Cerere. Indemnizaţii adresate familiilor cu copii”.

În mod electronic pot fi solicitate următoarele tipuri de indemnizaţii: indemnizaţia unică la naşterea copilului; indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului (pentru persoanele asigurate)  conform opţiunilor – până la împlinirea vârstei de 3 ani sau până la împlinirea vârstei de 2 ani şi 2 luni; indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (pentru persoanele neasigurate); indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, indemnizaţia paternală.

Cererea electronică se depune prin accesarea serviciului electronic ,,e-Cerere. Indemnizaţii adresate familiilor cu copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (https://servicii.gov.md/ecnas) sau pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

Cererea electronică se completează de către solicitant separat pentru fiecare tip de indemnizaţie solicitată prin selectarea tipului de indemnizaţie adresate familiilor cu copii, introducerea IDNP-lui personal şi IDNP-lui copilului (copiilor).

Cererea pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului sau pentru acordarea indemnizaţiei paternale se completează după acordarea de către angajator a concediului pentru îngrijirea copilului sau corespunzător, după acordarea concediului paternal de la toate unităţile în care activează solicitantul.

Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care solicitantul şi copilul sunt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei şi este confirmată relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei din Registru.

Solicitanţii, copiii cărora s-au născut în străinătate, cu condiţia că nu au beneficiat pe teritoriul altui stat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, pot depune cererea în mod electronic pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului şi indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, prin accesarea opţiunii „Depune cerere (copii născuţi în străinătate)” din cadrul serviciului electronic ,,e-Cerere. Indemnizaţii adresate familiilor cu copii”, accesând link-ul https://servicii.gov.md/ecnas/Foreign/Foreigner.

Modul de utilizare a serviciului electronic îl găsiţi în Ghidul video de utilizare al serviciului electronic „e-Cerere. Indemnizaţii adresate familiilor cu copii”, accesând link-ul http://cnas.md/mediaview.php?l=ro&idc=403&id=4724&t=/Mass-media/Galerie-video/Cu-serviciul-e-Cerere-familiile-cu-copii-pot-solicita-unele-indemnizatii-in-regim-online-chiar-de-acasa.

 Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică, că de la începutul anului curent prin serviciul electronic au fost depuse  16 392 de cereri electronice pentru acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii şi 1186 de cereri electronice pentru acordarea indemnizaţiei paternale.

Distribuie